مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری زمین صنعتی با فعالیت فلزی - شیمیایی 1399/05/29 1399/06/06
واگذاری زمین صنعتی با فعالیت فلزی - شیمیایی 1399/05/27 1399/06/06
واگذاری تعداد 22 قطعه زمین 1399/05/27 1399/06/06
فروش تعداد 3 قطعه زمین صنعتی 1399/05/14 رجوع به آگهی
واگذاری واحدهای صنعتی شهرک صنعتی 1399/05/13 رجوع به آگهی
فروش زمین 1399/05/12 رجوع به آگهی
فروش تعداد 3 قطعه زمین صنعتی 1399/05/12 رجوع به آگهی
واگذاری واحدهای صنعتی شهرک صنعتی 1399/05/11 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از واحدهای مسکونی 1399/04/21 1399/04/30
- آپارتمان های مسکونی -ویلایی های مسکونی- 1399/04/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9