مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعداد 9 واحد کارگاهی با کاربری کانی غیرفلزی 1398/09/18 رجوع به آگهی
واگذاری 7 هفت قطعه زمین تجاری در شهرک (کاربری خواربار فروشی ـ آرایشگاه مردانه ـ دفتر وانت بار - پیک... 1398/09/18 1398/09/26
واگذاری تعداد 9 واحد کارگاهی با کاربری کانی غیرفلزی 1398/09/18 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 18 واحد کارگاهی 1398/09/18 1398/09/26
واگذاری تعداد 18 واحد کارگاهی 1398/09/16 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 9 واحد کارگاهی با کاربری کانی غیرفلزی 1398/09/16 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد هفت قطعه زمین تجاری در شهرک صنعتی 1398/09/16 1398/09/26
واگذاری واحدهای صنعتی ناحیه صنعتی عرصه 3792 با کاربری غذایی 1398/08/25 1398/09/04
واگذاری واحدهای صنعتی ناحیه صنعتی 1398/08/22 1398/09/04
واگذاری تعداد 1 واحد کارگاهی کاربری فلزی (صرفا فعالیت ریخته گری) 1398/08/14 1398/08/25
صفحه 1 از 6