مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری زمین صنعتی در شهرک صنعتی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/10/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش 30 قطعه زمین صنعتی 1400/10/11 1400/10/18
مزایده فروش 30 قطعه زمین صنعتی 1400/10/09 1400/10/18
مزایده زمین 1400/10/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش 22 قطعه زمین اراضی خدماتی و اراضی صنعتی 1400/10/05 رجوع به آگهی
مزایده تعداد 2 قطعه زمین صنعتی 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده تعداد 2 قطعه زمین صنعتی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری صنعتی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده زمین - زمین با کاربری صنعتی 1400/09/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری واحدهای کارگاهی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مجتمع تجاری - خدماتی 1400/09/03 1400/09/13
مزایده واگذاری مجتمع تجاری - خدماتی در شهرک صنعتی 1400/09/01 1400/09/13
مزایده مجتمع ساختمانی با کاربری تجاری با مساحت عرصه 10000 اعیان 4840 1400/09/01 رجوع به آگهی
مزایده مجتمع ساختمانی با کاربری تجاری 1400/09/01 رجوع به آگهی
مزایده نوع مال: مجتمع ساختمانی ـ نوع کاربری: تجاری ـ مساحت عرصه: 29083 ـ مساحت اعیان: 4840 1400/09/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش ویلایی با کاربری مسکونی با مساحت عرصه 422/62 و مساحت اعیان 143/41 1400/09/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش ویلایی مسکونی 1400/09/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری واحد های کارگاهی شهرک صنعتی 1400/08/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحد های مسکونی شرکت شهرک های صنعتی 1400/08/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7