مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تفکیک زباله و پسماند شهری از مبدأ تا مقصد 1399/06/31 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی مساحت 270 مترمربع 1399/06/05 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 270 مترمربع 1399/05/29 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/04/22 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی - مساحت 270 مترمربع 1399/04/07 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی - شماره 341 - مساحت 270 مترمربع 1399/04/03 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 270 مترمربع و مساحت 270 مترمربع 1399/03/31 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/03/27 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین به شماره های 347- 348 با کاربری مسکونی 1399/03/13 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/03/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19