کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8170268 مزایده واگذاری پساب در پروژه احداث و بهره برداری تاسیسات فاضلاب استان کرمان 1403/04/11 1403/04/19
7900288 مزایده پساب تصفیه شده استان کرمان 1403/02/09 رجوع به آگهی
7895664 مزایده احداث و بهره برداری تاسیسات فاضلاب شهرها استان کرمان 1403/02/08 رجوع به آگهی
7493891 مزایده شناسایی سرمایه گذار تکمیل واگذاری پساب در پروژه احداث و بهره برداری تاسیسات فاضلاب شهر پاریز روش بیع متقابل (BUY BACK) استان کرمان 1402/10/11 رجوع به آگهی
7296083 مزایده واگذاری پساب در پروژه احداث و بهره برداری تاسیسات فاضلاب استان کرمان 1402/08/21 1402/08/28
7291324 مزایده واگذاری پساب استان کرمان 1402/08/20 1402/08/28
7290340 مزایده واگذاری پساب در پروژه احداث و بهره برداری تاسیسات فاضلاب شهر استان کرمان 1402/08/20 1402/08/28
7203906 مزایده فروش اجناس فرسوده و مستعمل لوله ، اتصالات آهن آلات ، مخازن استان کرمان 1402/07/25 1402/08/03
7198264 مزایده فروش اجناس فرسوده و مستعمل لوله، اتصالات، آهن آلات ، مخازن واموال اسقاط ضایعات چدنی - فولاد - لوله ازبست- ضایعات کابل و... استان کرمان 1402/07/24 رجوع به آگهی
7198053 مزایده فروش اجناس فرسوده و مستعمل (لوله، اتصالات ، آهن آلات، مخازن) و اموال اسقاط شرکت استان کرمان 1402/07/24 1402/08/03
7140426 مزایده فروش اجناس فرسوده و مستعمل لوله اتصالات ، آهن آلات، مخازن و اموال اسقاط استان کرمان 1402/07/12 1402/07/20
7117354 مزایده کالاها فروش اجناس فرسوده و مستعمل لوله اتصالات آهن آلات، مخازن و اموال اسقاط شرکت آب و فاضلاب استان کرمان 1402/07/10 1402/07/20
7115641 مزایده ضایعات چدنی- لوله ازبست- ضایعات فولادی- پلی اتیلن- کابل - الکتروموتور شناور - کنتور و... استان کرمان 1402/07/10 رجوع به آگهی
6940801 مزایده احداث تاسیسات فاضلاب شهر و 28 روستا و واگذاری امتیاز استفاده از پساب تصفیه خانه استان کرمان 1402/06/01 1402/06/11
6939426 مزایده فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت احداث و بهره برداری تاسیسات فاضلاب شهر رفسنجان و 28 روستا و واگذاری امتیاز استفاده از پساب تصفیه خانه استان کرمان 1402/05/31 1402/06/11
6919359 مزایده فراخوان شناسایی سرمایه گذار در پروژه احداث و بهره برداری تاسیسات فاضلاب شهر به روش بیع متقابل استان کرمان 1402/05/26 1402/06/08
6919168 مزایده شناسایی سرمایه گذار - واگذاری پساب در پروژه احداث و بهره برداری تاسیسات فاضلاب شهر بافت به روش بیع متقابل ( buy back استان کرمان 1402/05/26 1402/06/08
6727182 مزایده شناسایی سرمایه گذار واگذاری پساب در پروژه احداث و بهره برداری تاسیسات فاضلاب شهرها استان کرمان 1402/04/05 1402/04/14
5587995 مزایده فروش یک باب آپارتمان مسکونی استان خراسان رضوی 1401/05/25 1401/06/01
4618289 مزایده فروش اجناس فرسوده و مستعمل (لوله - اتصالات- آهن آلات- مخازن) استان کرمان، استان تهران 1400/09/22 1400/09/23
صفحه 1 از 4