مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش هفت دستگاه از خودروهای دارای پلاک دولتی مازاد و مستعمل سبک و سنگین 1399/01/16 1399/02/03
فروش هفت دستگاه از خودروهای دارای پلاک دولتی مازاد و مستعمل سبک و سنگین 1399/01/14 1399/02/03
فروش هفت دستگاه از خودروهای دارای پلاک دولتی مازاد و مستعمل سبک و سنگین 1399/01/10 1399/02/03
فروش یک دستگاه کامیون فروش اوراقی و فروش یک دستگاه سواری پژو 405 فروش صدور سند و .... 1399/01/06 رجوع به آگهی
فروش هفت دستگاه از خودروهای دارای پلاک دولتی مازاد و مستعمل سبک و سنگین 1398/12/28 1399/01/03
فروش تعدادی از خودروهای مازاد و مستعمل سبک و سنگین 1398/12/15 رجوع به آگهی
فروش مقداری از آهن آلات و لوازم مازاد و مستعمل خویش 1397/12/01 رجوع به آگهی
تعدادی از خودروهای مازاد و مستعمل سبک و سنگین 1397/11/10 1397/11/21
فروش آهن آلات مازاد و مستعمل و یک دستگاه سنترپیوت مازاد 1396/06/01 1396/06/12
فروش مقداری از آهن آلات مازاد و مستعمل و یک دستگاه سنتر پیوت مازاد 1396/06/01 1396/06/12
صفحه 1 از 5