مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک قطعه زمین تجاری مساحت 86 1399/04/18 رجوع به آگهی
اتوبوس شهری سیستم شهاب (میدل باس) - مدل 88 رنگ آبی روغنی 1399/02/09 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین تجاری به مساحت 86 1399/02/09 رجوع به آگهی
اتوبوس شهری سیستم شهاب (میدل باس) - مدل 88 1399/02/09 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین تجاری به مساحت 86 1399/02/09 رجوع به آگهی
اتوبوس شهری سیستم شهاب (میدل باس) - مدل 88 1398/12/11 رجوع به آگهی
واگذاری طبقه فوقانی مجموعه آبی و تفریحی (استخر) 1398/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری طبقه فوقانی مجموعه آبی و تفریحی(استخر) 1398/02/23 رجوع به آگهی
واگذاری طبقه فوقانی استخر - بوفه مواد غذایی 1397/12/18 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه استخر و سالن بدنسازی همراه با وسایل به همراه بوفه مواد غذایی 1397/02/02 1397/02/13
صفحه 1 از 2