مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ضایعات حاصل از تخریب شعبه 1399/04/09 رجوع به آگهی
تخریب و آواربرداری و فروش ضایعات 1399/03/20 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک مازاد 1399/02/08 رجوع به آگهی
مغازه تجاری با اعیان 82.18 ساختمان تجاری مسکونی با عرصه 250.25 و اعیان 1109.76 مغازه تجاری با اعیان... 1398/12/11 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز خود: کاربری مسکونی و عرصه قدرالسهم و اعیان 85/75 کاربری تجاری و ع... 1398/12/10 رجوع به آگهی
ساختمان با کاربری تجاری اداری و عرصه 660 و اعیان 2092 مغازه تجاری با اعیان 66.60 مغازه با کاربری و ا... 1398/11/28 رجوع به آگهی
فروش کارگاه با کاربری صنعتی - زمین با کاربری زراعی - زمین با کاربری مسکونی - آپارتمان با کاربری ادار... 1398/11/21 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک با کاربری کارخانه بسته بندی حبوبات - باغ - مسکونی - زراعی - تجاری - واحد اد... 1398/11/21 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز خود (تعدادی از واحد های مجتمع تجاری ) 1398/11/20 رجوع به آگهی
فروش کارخانه با کاربری صنعتی 1398/11/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2