کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6484729 مزایده زمین با کاربری : صنعتی - زمین با کاربری : مسکونی - زمین با کاربری : تجاری استان البرز 1402/02/07 رجوع به آگهی
6472731 مزایده فروش تعدادی زمین از قطعات خود با کاربری مسکونی ،خدماتی، تجاری استان البرز 1402/02/05 1402/02/13
6457216 مزایده تعداد 5 غرفه استان اصفهان 1402/01/29 1402/01/31
6456950 مزایده فروش تعدادی زمین از قطعات خود با کاربری مسکونی ،خدماتی، تجاری استان البرز 1402/01/29 1402/02/13
6454907 مزایده 4 ردیف اجاره غرفه استان البرز 1402/01/28 رجوع به آگهی
6435553 مزایده تعداد 5 غرفه استان اصفهان 1402/01/22 1402/01/31
6346322 مزایده واگذاری 56 ردیف - مغازه / نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه : 66/91 / مساحت اعیان : 66/91 مترمربع - زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 220 / سطح کل زمین : 220 مترمربع - و ... استان البرز 1401/12/09 رجوع به آگهی
6336215 مزایده فروش تعدادی زمین از قطعات سهم شهرداری با کاربری مسکونی ،خدماتی، تجاری استان البرز 1401/12/07 1401/12/13
6303628 مزایده فروش تعدادی زمین از قطعات سهم شهرداری با کاربری مسکونی ،خدماتی، تجاری استان البرز 1401/11/30 1401/12/13
6124403 مزایده اجاره معدن استان البرز 1401/10/18 رجوع به آگهی
6118295 مزایده واگذاری برداشت از معدن استان البرز 1401/10/17 1401/10/21
6093986 مزایده برداشت از معدن 62 شهرداری استان البرز 1401/10/10 1401/10/21
6003305 مزایده اجاره جمع آوری و بازیافت پسماند خشک استان البرز 1401/09/10 رجوع به آگهی
5984495 مزایده اجاره معدن استان البرز 1401/09/05 رجوع به آگهی
5981642 مزایده فروش تعدادی از قطعات سهم شهرداری استان البرز 1401/09/05 رجوع به آگهی
5978806 مزایده برداشت از معدن: - میزان برداشت حدوداً 150.000 مترمکعب استان البرز 1401/09/03 1401/09/10
5958487 مزایده فروش تعدادی از قطعات سهم استان البرز 1401/08/28 رجوع به آگهی
5958450 مزایده برداشت از معدن استان البرز 1401/08/28 1401/09/10
5905086 مزایده جمع آوری و بازیافت پسماند خشک استان البرز 1401/08/11 1401/08/12
5846496 مزایده جمع آوری و بازیافت پسماند خشک استان البرز 1401/08/02 1401/08/15
صفحه 1 از 13