مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش یک قطعه زمین زراعی 1401/02/20 1401/02/25
مزایده زمین/ نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه : 400 - زمین / نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه: 571/65 - زمین /نوع کاربری : تجاری/ مساحت عرصه : 460/37 و... 1401/02/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1401/02/05 1401/02/07
مزایده فروش تعدادی زمین با کاربری مسکونی ، خدماتی ، تجاری 1401/02/01 1401/02/07
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی ، خدماتی ، تجاری 1401/01/25 1401/02/07
مزایده واگذاری 5 غرفه 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده ساماندهی بازارهای هفتگی 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ساماندهی بازارهای روز هفتگی دستفروشان و وانت بارهای سطح شهر 1400/12/15 1400/12/22
مزایده واگذاری تعداد 5 غرفه 1400/12/15 1400/12/22
مزایده واگذاری ساماندهی بازارهای روز هفتگی دستفروشان و وانت بارهای سطح شهر 1400/12/11 1400/12/22
مزایده واگذاری تعداد ۵ غرفه 1400/12/10 1400/12/22
مزایده واگذاری برداشت از معدن 1400/12/05 1400/11/25
مزایده فروش زمین 1400/12/01 1400/12/05
مزایده فروش زمین تجاری - واحد تجاری - زمین مسکونی - زمین صنعتی 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/11/25 1400/12/05
مزایده اجاره معدن شن و ماسه 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری برداشت از معدن 1400/11/14 1400/11/25
مزایده ساماندهی بازارهای هفتگی 1400/11/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ساماندهی بازارهای روز هفتگی، دستفروشان و وانت بارها 1400/11/11 1400/11/18
مزایده اجاره 5 غرفه به مدت 12 ماه 1400/11/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11