کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7812094 مزایده اجاره داروخانه شبانه روزی استان تهران 1403/01/18 رجوع به آگهی
7645574 مزایده اجاره داروخانه شبانه روزی استان تهران 1402/11/18 رجوع به آگهی
7548903 مزایده فروش ضایعات آهن (تخریب و جمع آوری و دپوی ضایعات) استان تهران 1402/10/25 1402/10/27
7093630 مزایده واگذاری واحد تصویر برداری مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی استان تهران 1402/07/06 رجوع به آگهی
6852795 مزایده واگذاری واحد تصویر برداری مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی استان تهران 1402/05/08 رجوع به آگهی
6840868 مزایده واگذاری محل نگهداری پروتزهای دندانی بخش لابراتوار کلینیک استان تهران 1402/05/04 1402/05/09
6589462 مزایده فروش سه دستگاه تراکتور مستعمل خود استان تهران 1402/03/06 1402/03/10
6346297 مزایده اجاره بخش رادیولوژی درمانگاه استان تهران 1401/12/09 رجوع به آگهی
6198415 مزایده اجاره بخش رادیولوژی استان تهران 1401/11/04 رجوع به آگهی
6140892 مزایده اجاره داروخانه شبانه روزی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی استان تهران 1401/10/22 رجوع به آگهی
6132440 مزایده محل عرضه گیاهان دارویی مستقر استان قم 1401/10/20 1401/10/24
6113313 مزایده اجاره بخش رادیولوژی درمانگاه استان تهران 1401/10/14 رجوع به آگهی
6075882 مزایده اجاره داروخانه شبانه روزی مرکز پزشکی استان تهران 1401/10/03 رجوع به آگهی
5381795 مزایده اجاره بخش لابراتوار کلینیک دندانپزشکی استان تهران 1401/03/31 رجوع به آگهی
5262253 مزایده اجاره بخش لابراتوار کلینیک دندانپزشکی استان تهران 1401/03/09 رجوع به آگهی
5033233 مزایده اجاره واحد لابراتوار کلینیک استان تهران 1401/01/15 رجوع به آگهی
4622889 مزایده اجاره داروخانه شبانه روزی استان تهران 1400/09/23 رجوع به آگهی
4614206 مزایده اجاره بخش رادیولوژی کلینیک دندانپزشکی استان تهران 1400/09/21 رجوع به آگهی
4524342 مزایده اجاره داروخانه شبانه روزی استان تهران 1400/09/03 رجوع به آگهی
4494678 مزایده واگذاری اجاره رادیولوژی کلینیک دندانپزشکی استان تهران 1400/08/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5