مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره اماکن ورزشی 1397/09/06 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش 1397/09/05 رجوع به آگهی
اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش به مدت یک سال 1396/10/11 1396/10/14
اجاره اماکن ورزشی شامل سالن و مغازه 1396/10/10 1396/10/14
اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش ( سالن پوریای لی، سالن خوشنام، مغازه شماره سه ) 1396/09/08 1396/09/12
اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش (سالن پوریای لی ـ سالن خوشنام ـ مغازه شماره سه ) 1396/09/07 1396/09/12
اجاره اماکن ورزشی 1396/06/06 1396/06/08
اجاره اماکن ورزشی 1396/06/05 رجوع به آگهی
اجاره اماکن ورزشی 1396/05/12 1396/05/18
اجاره اماکن ورزشی 1396/05/11 1396/05/18
صفحه 1 از 2