کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
929004 مزایده فروش لوله فولادی استان تهران، استان خوزستان 1395/04/14 1395/04/26
925610 مزایده فروش لوله فولادی استان تهران، استان خوزستان 1395/04/06 1395/04/26
924944 مزایده فروش لوله فولادی استان تهران، استان خوزستان 1395/04/05 1395/04/26
911337 مزایده فروش لوله فولادی استان تهران، استان خوزستان 1395/03/08 1395/03/19
910256 مزایده فروش لوله فولادی استان تهران، استان خوزستان 1395/03/05 1395/03/19
717008 مزایده فروش 3 دستگاه خودرو استان تهران، استان هرمزگان 1393/11/08 1393/11/15
716366 مزایده فروش پژو سواری GLX 405 - مدل 79 - رنگ سبز زیتونی استان تهران 1393/11/07 1393/11/15
708565 مزایده فروش کالاهای خارج از رده استان تهران، استان فارس 1393/10/20 1393/10/30
707576 مزایده فروش کالاهای خارج از رده استان تهران، استان فارس 1393/10/17 1393/10/30
698706 مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودرو استان تهران، استان هرمزگان 1393/09/24 رجوع به آگهی
693813 مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودرو پژو استان تهران 1393/09/11 1393/09/18
693313 مزایده فروش اقلام خارج از رده استان تهران، استان مازندران 1393/09/10 1393/09/19
693040 مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودرو پژو استان تهران 1393/09/09 1393/09/18
691658 مزایده فروش ضایعات فلزی و غیرفلزی -درب و پنجره آلومینیومی و.... استان تهران، استان مازندران 1393/09/05 1393/09/19
680932 مزایده فروش ضایعات فلزی و غیر فلزی - پوتین ایمنی، کفش، پارچه - کابل و... استان تهران 1393/08/06 1393/08/18
677586 مزایده فروش کالاهای خارج از رده استان تهران 1393/07/28 1393/08/18
674432 مزایده فروش اقلام خارج از رده مشروحه ذیل مستقر استان تهران 1393/07/20 1393/07/30
673516 مزایده فروش اقلام خارج از رده استان تهران 1393/07/17 1393/07/30
658633 مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودرو پژو 405 استان تهران 1393/06/09 1393/06/16
658130 مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودرو پژو 405 مدل 1379 قابل انتقال سند و شماره گذاری استان تهران 1393/06/08 1393/06/16
صفحه 1 از 7