کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8233170 مزایده 2ردیف شامل : آبیاری فضای سبز جنوب شهر و رفت و روب معابر - واگذاری پارک محله ای باغ کتاب استان خراسان شمالی 1403/04/28 1403/05/02
7954242 مزایده واگذاری یک دستگاه ون وانا ساخت شرکت ایران خودرو دیزل مدل 1401 استان خراسان شمالی 1403/02/22 1403/02/23
7949739 مزایده واگذاری وبهره برداری دستگاه ون استان خراسان شمالی 1403/02/20 1403/02/23
7945187 مزایده واگذاری یک دستگاه ون وانا استان خراسان شمالی 1403/02/19 رجوع به آگهی
7887309 مزایده اجاره محوطه سه شنبه بازار استان خراسان شمالی 1403/02/05 رجوع به آگهی
7597566 مزایده فروش سه قطعه زمین با کاربری مسکونی استان خراسان شمالی 1402/11/09 1402/11/14
7581629 مزایده فروش سه قطعه زمین با کاربری مسکونی استان خراسان شمالی 1402/11/04 1402/11/14
7581443 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 200 استان خراسان شمالی 1402/11/04 رجوع به آگهی
7581441 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان خراسان شمالی 1402/11/04 رجوع به آگهی
7581440 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان خراسان شمالی 1402/11/04 رجوع به آگهی
7495536 مزایده فروش سه قطعه زمین با کاربری مسکونی استان خراسان شمالی 1402/10/12 1402/10/20
7479461 مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری مسکونی استان خراسان شمالی 1402/10/07 رجوع به آگهی
7479231 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان خراسان شمالی 1402/10/07 رجوع به آگهی
7479213 مزایده زمین کاربری مسکونی استان خراسان شمالی 1402/10/07 رجوع به آگهی
7479203 مزایده زمین کاربری مسکونی استان خراسان شمالی 1402/10/07 رجوع به آگهی
7386698 مزایده اجاره خدمات میدان دام استان خراسان شمالی 1402/09/09 1402/09/12
7382426 مزایده اجاره خدمات میدان دام استان خراسان شمالی 1402/09/07 رجوع به آگهی
7292051 مزایده واگذاری خدمات میدان دام استان خراسان شمالی 1402/08/21 1402/08/25
7289807 مزایده اجاره خدمات میدان دام استان خراسان شمالی 1402/08/20 رجوع به آگهی
6450411 مزایده اجاره محوطه سه شنبه بازار استان خراسان شمالی 1402/01/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4