کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8111189 مزایده فروش دو واحد آپارتمان مسکونی استان سمنان 1403/03/27 1403/04/07
8111011 مزایده فروش دو واحد آپارتمان مسکونی (طبقات اول و دوم)هر یک به مساحت حدود 116 مترمربع استان سمنان 1403/03/27 1403/04/07
8110747 مزایده تجدیدمزایده یک واحدآپارتمان طبقه 1با کاربری مسکونی شهمیرزادخیابان بسیج کوچه پورمندبه متراژحدودی 116 استان سمنان 1403/03/27 1403/04/07
8110745 مزایده تجدیدمزایده یک واحدآپارتمان طبقه 2با کاربری مسکونی استان سمنان 1403/03/27 1403/04/07
8107792 مزایده اجاره یک واحد تجاری در بلوار میرزای شیرازی(مجتمع تجاری آهوان) استان سمنان 1403/03/27 1403/04/06
8107601 مزایده فروش یک قطعه زمین در شهرک هوا و فضا استان سمنان 1403/03/27 1403/04/06
8061341 مزایده یک زمین کارگاهی به متراژ5382 متر دارای ابنیه نیمه ساخت 3750متر در قالب8باب در شهرک جنت آباد ایوانکی استان سمنان 1403/03/16 1403/03/21
8057170 مزایده فروش یک قطعه زمین کارگاهی به مساحت حدود 5382 متر مربع استان سمنان 1403/03/13 1403/03/21
8028208 مزایده فروش یک واحد آپارتمان طبقه 1 با کاربری مسکونی استان سمنان 1403/03/07 1403/03/17
8028206 مزایده فروش یک واحد آپارتمان طبقه 2 با کاربری مسکونی استان سمنان 1403/03/07 1403/03/17
8024618 مزایده فروش دو واحد آپارتمان مسکونی (طبقات اول و دوم) هر یک به مساحت حدود 116 مترمربع استان سمنان 1403/03/06 1403/03/17
7856224 مزایده زمین با کاربری صنعتی استان سمنان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7856217 مزایده زمین مساحت عرصه : 5040 / مساحت اعیان : 5040 استان سمنان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7856215 مزایده زمین کاربری صنعتی استان سمنان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7856213 مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی استان سمنان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7856211 مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی / مساحت عرصه : 2382 / مساحت اعیان : 2382 استان سمنان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7856208 مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی / مساحت عرصه : 11230 استان سمنان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7856203 مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی / مساحت عرصه : 2830 / مساحت اعیان : 2830 استان سمنان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7843037 مزایده فروش چند قطعه زمین استان سمنان 1403/01/28 1403/02/06
7804078 مزایده زمین کاربری صنعتی استان سمنان 1403/01/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11