مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری چهار واحد آپارتمان مسکونی در طبقات اول، دوم چهارم و هفتم ضلع غربی مجتمع 14 واحدی 1401/03/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب مغازه واحد تجاری 1401/02/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش 3 دستگاه ماشین آلات سنگین 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش چند قطعه زمین 1401/01/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی واحد آپارتمان مسکونی 1401/01/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش چند قطعه زمین 1401/01/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 5430/26 مترمربع 1401/01/18 رجوع به آگهی
مزایده ماشین آلات 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 5588 مترمربع 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 5588 مترمربع 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت حدود ۱۱۸۵۰ مترمربع 1400/11/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت حدود 11850 مترمربع 1400/11/14 رجوع به آگهی
مزایده پیش فروش ۲ واحد آپارتمان مسکونی در طبقات اول و دوم از مجتمع مسکونی ۱۰ واحدی 1400/11/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت نیسان ۲۰۰۰ مدل ۱۳۶۲ رنگ آبی 1400/10/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت نیسان 2000 مدل 1362 ، رنگ آبی 1400/10/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۳ واحد آپارتمان مسکونی 1400/10/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش 7 واحد مسکونی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۷ واحد مسکونی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین 1400/10/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۷ واحد مسکونی 1400/10/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5