مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری از رستوران-بهره برداری از واحد تکثیر و کپی 1397/08/22 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از پارکینگ 1397/07/28 رجوع به آگهی
فروش ضایعات و اموال اسقاطی 1397/06/21 رجوع به آگهی
عملیات جمع آوری پسماندهای خشک براساس طرح تفکیک در مبداء 1397/06/07 رجوع به آگهی
عملیات جمع آوری پسماندهای خشک 1397/05/07 رجوع به آگهی
اصلاحیه آگهی واگذاری بهره برداری از پارکینگ 1397/04/05 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از پارکینگ 1397/04/02 رجوع به آگهی
بهره برداری از سالن پذیرایی 1397/03/06 رجوع به آگهی
بهره برداری از پارکینگ 1397/02/10 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک براساس طرح تفکیک در مبدا به بخش خصوصی 1396/12/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5