کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8082086 مزایده فروش اکسید روی حاصل از فرآیندهای خود استان تهران 1403/03/21 رجوع به آگهی
8082070 مزایده شلاکه و اضافات حاصل از فرآیندهای خود استان مرکزی 1403/03/21 رجوع به آگهی
6984355 مزایده فروش شلاکه و اضافات حاصل از فرآیندها استان تهران 1402/06/11 رجوع به آگهی
6809821 مزایده فروش شلاکه و اضافات حاصل از فرآیندهای خود استان تهران 1402/04/27 رجوع به آگهی
6787664 مزایده پژو پارس ای ال ایکس رنگ سفید مدل 1393 استان آذربایجان غربی 1402/04/21 رجوع به آگهی
6448738 مزایده فروش اکسید روی حاصل از فرآیند استان تهران 1402/01/27 رجوع به آگهی
6111659 مزایده اکسید روی حاصل از فرآیند استان تهران 1401/10/14 رجوع به آگهی
6111094 مزایده فروش اکسید روی حاصل از فرایندهای خود استان زنجان، استان تهران 1401/10/14 1401/10/23
5078285 مزایده فروش اکسید روی حاصل از فرآیندهای خود استان تهران 1401/01/26 1401/01/31
5077314 مزایده فروش اکسید روی حاصل از فرآیندهای خود استان تهران 1401/01/25 1401/01/31
5013090 مزایده فروش اکسید روی حاصل از فرآیندهای خود استان تهران 1400/12/24 1401/01/31
4180521 مزایده فروش دو دستگاه خودرو: پژو 405 مدل 1389 ـ پژو 405 اس ال ایکس مدل 1391 استان تهران 1400/05/12 رجوع به آگهی
3770421 مزایده فروش اکسید روی حاصل از فرآیندها استان تهران 1400/01/21 رجوع به آگهی
3712693 مزایده فروش اکسید روی حاصل از فرآیندهای خود استان تهران 1399/12/16 رجوع به آگهی
3712643 مزایده فروش اکسید روی حاصل از فرآیندهای خود استان تهران 1399/12/16 رجوع به آگهی
3218427 مزایده فروش اکسید روی حاصل از فرایندهای خود استان تهران 1399/06/31 رجوع به آگهی
2983288 مزایده فروش خاک چدن حاصل از فرآیند خود استان تهران 1399/04/28 رجوع به آگهی
2778452 مزایده فروش اکسید روی حاصل از فرآیندهای خود استان تهران 1399/02/09 رجوع به آگهی
2673284 مزایده فروش اقلام مازاد خود استان تهران 1398/12/12 رجوع به آگهی
2575397 مزایده فروش اکسید روی حاصل از فرآیندهای خود استان تهران 1398/11/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3