مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اکسید روی حاصل از فرایندهای خود 1399/06/31 رجوع به آگهی
فروش خاک چدن حاصل از فرآیند خود 1399/04/28 رجوع به آگهی
فروش اکسید روی حاصل از فرآیندهای خود 1399/02/09 رجوع به آگهی
فروش اقلام مازاد خود 1398/12/12 رجوع به آگهی
فروش اکسید روی حاصل از فرآیندهای خود 1398/11/08 رجوع به آگهی
فروش خاک چدن، خاک ساچمه و شلاکه و اضافات ذوب حاصل از فرآیندهای خود 1398/09/23 رجوع به آگهی
فروش ماسه سیاه ضایعاتی، خاک چدن و اکسید روی حاصل از فرآیندهای خود 1398/01/21 رجوع به آگهی
فروش ضایعات موجود در محل کارخانه شامل بشکه فلزی گاز تری، بشکه پلاستیکی 220 لیتری سالن درب دار، بشکه... 1397/12/21 رجوع به آگهی
فروش اکسید روی 1397/11/09 رجوع به آگهی
فروش ضایعات موجود در محل کارخانه شامل خاک چدن، خاک حاصل از حفر گودال، ضایعات ماسه سیاه و ضایعات ماس... 1397/02/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5