مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه خودروی سواری سمند مدل 1395 تصادفی 1398/08/22 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب ملک تجاری ( همکف و زیرزمین ) به مساحت 126 متر مربع 1398/08/12 رجوع به آگهی
فروش سه دانگ از شش دانگ زمین مشاع به مساحت 3165 مترمربع 1398/01/20 رجوع به آگهی
فروش سه دانگ از ششدانگ (سند تک برگ) زمین مشاع به مساحت 3165 مترمربع 1397/12/25 رجوع به آگهی
فروش لوازم باشگاه بدنسازی 1397/06/17 رجوع به آگهی
واگذاری سالن آمفی تئاتر و باشگاه بدنسازی 1397/03/19 رجوع به آگهی
فروش ماشین آلات مازاد 1397/03/19 رجوع به آگهی
فروش خودرو 1397/03/19 رجوع به آگهی
اجاره دو باب سالن انبار 1397/03/19 رجوع به آگهی
فروش دو دستگاه ماشین چاپ دو رنگ آبشور و یک دستگاه ماشین چاک زنی- یک دستگاه ماشین دایکات کارا- یک دست... 1397/03/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3