مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش ملک 1400/12/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام مازاد حوزه ستادی 1400/09/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام مازاد حوزه ستادی 1400/09/09 رجوع به آگهی
مزایده لوازم پزشکی، لوله آزمایشگاهی، ماسک ، شیر برنجی، تست 95 عدد - اسید فسفریک و چسب کاشی 14 مدد - چسب کاشی خمیری 5 عدد - لوازم داغی خودرو شامل دینام، گویل 1400/09/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام مازاد 1400/08/04 1400/08/10
مزایده باطری بزرگ 484 عدد - باطری کوچک 774 عدد - مانیتور سی آزنی 170 عدد و .... 1400/08/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام مازاد حوزه ستادی 1400/08/03 1400/08/10
مزایده برش و فروش درختان کهنسال 1400/03/24 1400/03/30
مزایده درختان صنوبر و توسکا بصورت بریده شده 1400/03/24 رجوع به آگهی
مزایده برش و فروش درختان کهنسال 1400/03/24 1400/03/30
مزایده اقلام مازاد حوزه ستادی خود 1400/02/13 رجوع به آگهی
مزایده صنوبر 1400/02/06 1400/02/27
مزایده اجاره یک باب مغازه 1399/12/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه 1399/12/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه حوزه ستادی 1399/12/25 رجوع به آگهی
مزایده دستگاه جلد گن کتاب - دستگاه پرس فرم - دستگاه دوخت کتاب - دستگاه کنتاکت فیلم - دوربین عکاسی الفا - دستگاه کپی - دوربین عمودی - چاپ دیجیتال - دستگاه دوخت منگنه - دستگاه چاپ رولند - دستگاه پرس دو... 1399/11/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام مازاد حوزه ستادی 1399/11/28 1399/12/19
مزایده اجاره یک باب مغازه حوزه ستادی خود 1399/09/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش 1399/09/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه 1399/09/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9