مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش قسمتی از پلاک ثبتی 1087 فرعی از 35 اصلی واقع در انتهای خیابان به متراژ تقریبی 140مترمربع 1399/04/25 رجوع به آگهی
فروش قسمتی از پلاک فرعی 1087 فرعی از 35 اصلی به متراژ 140 متر مربع 1399/04/18 رجوع به آگهی
در نظر دارد نسبت به فروش قطعه زمینی به متراژ 414/44 مترمربع 1398/12/06 رجوع به آگهی
فروش ضایعات و اموال اسقاطی خود از قبیل اهن الات فرسوده، پلاستیک، اثاثیه اداری مستهلک و بلا استفاده و... 1398/12/06 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمینی به متراژ 414/44 مترمبع 1398/11/29 رجوع به آگهی
فروش ضایعات و اموال اسقاطی خود از قبیل اهن الات فرسوده، پلاستیک، اثاثیه اداری مستهلک و بلا استفاده و... 1398/11/28 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمینی به متراژ 414/44 مترمربع 1398/11/06 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمینی به شماره پلاک 3731 تفکیکی از پلاک ثبتی 3423 فرعی از 35 اصلی به متراژ 414/44 مترمربع 1398/10/26 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمینی به متراژ 414/44 مترمربع 1398/10/18 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمینی به شماره پلاک 3731 تفکیکی از پلاک ثبتی 3423 فرعی از 35 اصلی به متراژ 414/44 مترمربع 1398/10/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6