کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6362120 مزایده فروش تجهیزات ضایعاتی و اسقاطی بلا استفاده شرکت ارتباطات سیار استان لرستان 1401/12/14 رجوع به آگهی
6284265 مزایده فروش تعدادی باطری مخابراتی ضایعاتی استان لرستان 1401/11/26 رجوع به آگهی
6212017 مزایده فروش املاک مازاد استان لرستان 1401/11/05 رجوع به آگهی
6074113 مزایده تجهیزات ضایعاتی و اسقاطی و بلااستفاده استان لرستان 1401/10/03 رجوع به آگهی
5991698 مزایده فروش محدود شماره های رند تلفن ثابت در سطح استان استان لرستان 1401/09/07 رجوع به آگهی
3794847 مزایده فروش تجهیزات ضایعاتی و اسقاطی بلااستفاده شرکت استان لرستان 1400/01/29 رجوع به آگهی
3794546 مزایده تجهیزات ضایعاتی و اسقاطی بلا استفاده شرکت استان لرستان 1400/01/29 1400/02/06
3791191 مزایده تجهیزات ضایعاتی و اسقاطی بلا استفاده استان لرستان 1400/01/28 رجوع به آگهی
3714545 مزایده تجهیزات ضایعاتی و اسقاطی بلااستفاده استان لرستان 1399/12/16 رجوع به آگهی
3704417 مزایده فروش تجهیزات ضایعاتی و اسقاطی بلا استفاده شرکت استان لرستان 1399/12/13 1399/12/20
3701028 مزایده واگذاری تجهیزات ضایعاتی و اسقاطی بلااستفاده استان لرستان 1399/12/12 رجوع به آگهی
3373357 مزایده جمع آوری و فروش تیرهای فلزی طبق لیست پیوست استان لرستان 1399/08/22 رجوع به آگهی
3370892 مزایده فروش تعداد ۲4۰۰ اصله تیر فلزی ۶ متری بلاستفاده استان لرستان 1399/08/21 رجوع به آگهی
2150059 مزایده فروش کابل های ضایعاتی موجود در انبار استان لرستان 1398/05/16 1398/05/26
2128891 مزایده فروش مقدار 2254 متر انواع کابل های مازاد استان لرستان 1398/05/05 رجوع به آگهی
1827246 مزایده اقلام ضایعاتی خود استان لرستان 1397/12/18 رجوع به آگهی
1677796 مزایده فروش املاک مازاد تحت مالکیت استان لرستان 1397/09/21 رجوع به آگهی
1336205 مزایده فروش یک دستگاه خودرو بنز یونیماگ مدل 2002 استان لرستان 1397/01/20 رجوع به آگهی
1282279 مزایده فروش یک دستگاه خودرو بنز یونیماگ استان لرستان، استان تهران 1396/11/03 1396/11/07
1019954 مزایده فروش کابل کانالی استان لرستان 1395/11/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3