مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
معادن و محدوده های گواهینامه کشف - مرمریت - گرانیت - کائولن - سنگ لاشه - خاک صنعتی -توف - پرلیت 1399/07/07 رجوع به آگهی
اگهی تعدادی از معادن بهره برداری و محدوده های گواهینامه کشف 1399/07/06 رجوع به آگهی
محدوده های اکتشافی، گواهینامه های کشف و پروانه های بهره برداری سازمان صنعت، معدن و تجارت 1398/11/17 رجوع به آگهی
محدوده های اکتشافی، گواهینامه های کشف و پروانه های بهره برداری سازمان صنعت، معدن و تجارت 1398/11/17 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از محدوده های اکتشافی و بهره برداری 1398/10/30 رجوع به آگهی
تعدادی از محدوده های اکتشافی و بهره برداری سازمان صنعت، معدن و تجارت 1398/04/27 رجوع به آگهی
مزایده عمومی پهنه ها و محدوده های اکتشافی،گواهینامه های کشف و پروانه های بهره برداری و دپو سرب و روی... 1397/12/11 رجوع به آگهی
واگذاری پهنه ها، محدوده های اکتشافی، گواهینامه های کشف و پروانه های بهره برداری و دپو سرب و روی 1397/11/23 رجوع به آگهی
دپو سرب و روی 1397/08/28 رجوع به آگهی
مزایده خودرویی سازمان 1397/03/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4