کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7959949 مزایده فروش 1 پلاک با کاربری تجاری استان اصفهان 1403/02/23 1403/02/27
7947272 مزایده یک پلاک تجاری در خیابان امام خمینی استان اصفهان 1403/02/19 1403/02/25
7675252 مزایده فروش 2 پلاک با کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/11/28 رجوع به آگهی
7671167 مزایده زمین کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/11/26 رجوع به آگهی
7595705 مزایده واگاری مشارکت در ساخت و بهره برداری قلعه قدیمی (ساخت، بهره برداری، تحویل) استان اصفهان 1402/11/08 1402/11/17
7593665 مزایده فروش 4 پلاک با کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/11/08 رجوع به آگهی
7591558 مزایده زمین های مسکونی استان اصفهان 1402/11/08 رجوع به آگهی
7496037 مزایده فروش 5 پلاک با کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/10/12 1402/10/17
7492263 مزایده زمین های مسکونی استان اصفهان 1402/10/11 رجوع به آگهی
7463289 مزایده فروش 6 پلاک با کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/10/03 1402/10/09
7463031 مزایده فروش تعدادی زمین مسکونی استان اصفهان 1402/10/03 رجوع به آگهی
7421852 مزایده فروش 6 پلاک با کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/09/19 1402/09/22
7414464 مزایده تعدادی زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/09/18 رجوع به آگهی
7172334 مزایده فروش دو پلاک با کاربری تجاری استان اصفهان 1402/07/18 1402/07/27
7168992 مزایده دو قطعه زمین با کاربری تجاری استان اصفهان 1402/07/18 رجوع به آگهی
7056919 مزایده زمین با کاربری : تجاری استان اصفهان 1402/06/28 رجوع به آگهی
7055234 مزایده فروش دو پلاک با کاربری تجاری استان اصفهان 1402/06/27 1402/07/06
7053776 مزایده فروش دو پلاک با کاربری تجاری استان اصفهان 1402/06/27 1402/07/06
7040330 مزایده اجاره قسمتی از ساختمان فرهنگسرا استان اصفهان 1402/06/21 رجوع به آگهی
7039245 مزایده واگذاری قسمتی از ساختمان فرهنگسرا به مساحت حدود 130 متر مربع بصورت اجاره استان اصفهان 1402/06/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4