مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده تعداد 12 دستگاه اتوبوس درون شهری و... 1395/11/04 1395/11/13
مزایده تعداد 12 دستگاه اتوبوس درون شهری 1395/10/08 1395/10/18
مزایده تعداد 12 دستگاه اتوبوس درون شهری 1395/05/25 1395/06/03
فروش تعداد 12 دستگاه اتوبوس درون شهری 1395/02/29 رجوع به آگهی
فروش تعداد 12 دستگاه اتوبوس درون شهری 1395/01/25 1395/02/04
مزایده مدیریت - بهره برداری تعمیرگاه - تعویض روغنی و آپاراتی 1392/11/09 1392/11/15
واگذاری اتوبوس شهری صفر کیلومتر 1391/01/23 1391/02/10
واگذاری تعداد محدودی اتوبوس بنز 1390/06/02 1390/06/22
فروش ضایعات فلزی و داغی قطعات یدکی مازاد 1389/11/14 1389/11/19
فروش ضایعات فلزی و داغی قطعات یدکی مازاد 1389/11/06 1389/11/19
صفحه 1 از 2