مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش املاک مغازه تجاری 1401/02/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش نقدی املاک 1401/01/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش 6 باب مغازه با کاربری مغازه تجاری 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش مغازه تجاری 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عرصه فروشگاه 1400/12/11 1400/12/19
مزایده اجاره فروشگاه 1400/12/03 1400/12/19
مزایده اجاره مغازه ها به مدت یکسال 1400/12/02 1400/12/11
مزایده اجاره محل به مدت یکسال (مجموعه بازی، تاکسی ترمینال درون شهری، مغازه، انبار توشعه و ..) 1400/12/02 1400/12/11
مزایده فروش املاک با کاربری تجاری مسکونی 1400/11/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش نقدی املاک خود با کاربری تجاری مسکونی 1400/11/29 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل 1400/11/25 1400/12/11
مزایده فروش املاک - ۴ باب مغازه دارای قرارداد و یک قطعه زمین دارای سند 1400/11/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش نقدی املاک خود 1400/11/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش نقدی یک باب مغازه با کاربری تجاری 1400/11/11 1400/11/10
مزایده فروش املاک - شماره قطعه 130 GR - مساحت 45.40 متر مربع - کار بری تجاری 1400/11/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش نقدی دو قطعه زمین با کاربری مسکونی - تجاری و سه مغازه 1400/10/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش نقدی دو قطعه زمین با کاربری مسکونی - تجاری و سه مغازه - زمین با کاربری تجاری - مسکونی به مساحت 245/90 متر مربع - مغازه با کاربری تجاری به مساحت 26/52 متر مربع - و ... شرح کامل در اصل آگهی 1400/09/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/09/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش نقدی سیزده قطعه زمین با کاربری مسکونی - تجاری 1400/09/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش نقدی سیزده قطعه زمین با کاربری مسکونی- تجاری 1400/08/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12