مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره اماکن ورزشی 1396/10/06 1396/10/09
واگذاری اجاره اماکن ورزشی 1396/10/05 1396/10/09
اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش (خانه کشتی ـ سالن تنیس ـ پیست اسکیت و ...) 1396/08/11 1396/08/14
اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش (خانه کشتی ـ سالن تنیس ـ پیست اسکیت و ...) 1396/08/10 1396/08/14
واگذاری امان ورزشی شامل :سالن ورزشی -زمین پینت بال و... 1396/06/16 1396/06/20
واگذاری امان ورزشی شامل :سالن ورزشی -زمین پینت بال و... 1396/06/15 1396/06/20
واگذاری اجاره اماکن ورزشی 1396/05/25 1396/05/29
واگذاری اجاره اماکن ورزشی 1396/05/23 1396/05/29
واگذاری اماکن ورزشی 1395/07/07 1395/07/08
اجاره اماکن ورزشی 1395/06/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2