مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 5000 تن ماده معدنی باریت 1394/11/10 1394/11/15
فروش 5000 تن ماده معدنی باریت 1394/11/07 1394/11/15
فروش 25 هزار تن کلوخه ماده معدنی 1394/10/23 1394/10/28
فروش 25 هزار تن کلوخه ماده معدنی 1394/10/22 1394/10/28
فروش 50 هزار تن کلوخه ماده معدنی 1394/09/01 1394/09/05
فروش 50 هزار تن کلوخه ماده معدنی کالامین 1394/08/24 1394/08/28
فروش 1000 تن پودر باریت 1394/08/17 1394/08/21
فروش 50 هزار تن کلوخه ماده معدنی 1394/08/16 1394/08/21
فروش 50 هزار تن کلوخه ماده معدنی 1394/07/15 1394/07/30
فروش ماده معدنی باریت 1394/06/24 1394/07/01
صفحه 2 از 3