مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری بخش دندانپزشکی 1401/03/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش 6 دانگ یکباب ساختمان 1401/03/02 1401/03/09
مزایده واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مکان داروخانه 1401/02/26 1401/02/26
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه - واگذاری مشارکتی آزمایشگاه 1401/02/25 1401/02/27
مزایده اجاره مکان مهد کودک 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مشارکتی داروخانه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی 1401/02/18 1401/02/31
مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی 1401/02/15 1401/02/26
مزایده واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی 1401/02/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی - واگذاری مهد کودک مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی 1401/01/26 1401/01/29
مزایده واگذاری استیجاری بخش فیزیوتراپی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مکان بوفه های مراکز تابعه دانشگاه 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مکان بوفه ها 1401/01/18 رجوع به آگهی
مزایده عمومی دو مرحله ای اجاره مکان بوفه های مراکز 1401/01/16 1401/01/17
مزایده واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مکان داروخانه 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه مرکز پزشکی 1400/12/03 1400/12/04
مزایده اجاره مکان بوفه ها 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مشارکتی بخش دندانپزشکی به صورت BOT بیمارستان 1400/11/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مشارکتی BOT بخش دندانپزشکی 1400/11/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16