مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری مشارکتی مجموعه بخش های واحد MRI ، سی تی اسکن و پزشکی هسته ای به صورت BOT 1399/06/22 رجوع به آگهی
واگذاری مشارکتی تصویربرداری بیمارستان- واگذاری مشارکتی مجموعه بخشهای واحد mri سی تی اسکن و پزشکی هست... 1399/06/20 رجوع به آگهی
واگذاری مشارکتی بخش تصویربرداری مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی مهدیه شامل سونوگرافی، ماموگرافی و تراکم... 1399/05/16 رجوع به آگهی
واگذاری مشارکتی بخش تصویربرداری مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی مهدیه شامل رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرا... 1399/05/16 رجوع به آگهی
اجاره مکان بخش بینائی سنجی و عینک فروشی 1399/05/07 1399/05/10
اجاره مکان بینائی سنجی و عینک فروشی مرکز پزشکی، اموزشی و درمانی 1399/05/07 رجوع به آگهی
اجاره مکان بوفه و آبمیوه فروشی-اجاره مکان تریا و بوفه مرکز پزشکی و ..... 1399/04/09 رجوع به آگهی
واگذاری استیجاری مکان میوه فروشی و آبمیوه طبیعی و بوفه 1399/04/09 رجوع به آگهی
- مزایده عمومی مشارکتی بخش تصویربرداری مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی 1399/04/04 1399/04/14
واگذاری مشارکتی بخش تصویربرداری مرکز پزشکی، اموزشی و درمانی 1399/04/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 25