مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری مشارکتی بخش تصویربرداری مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی 1398/07/15 رجوع به آگهی
واگذاری مشارکتی بخش تصویربرداری مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی 1398/07/02 رجوع به آگهی
واگذاری مشارکتی بخش دندانپزشکی بیمارستان 1398/07/01 1398/07/02
واگذاری مشارکتی مشارکتی بخش دندانپزشکی مرکز پزشکی، اموزشی و درمانی 1398/06/31 رجوع به آگهی
واگذاری مشارکتی بخش تصویربرداری مرکز پزشکی، اموزشی و درمانی 1398/06/28 رجوع به آگهی
واگذاری مشارکتی بخش تصویربرداری بیمارستان 1398/05/07 رجوع به آگهی
واگذاری مشارکتی بخش پزشکی هسته ای و سنگ شکن و تراکم استخوان به مساحت تقریبی 300 مترمربع و شامل آب، ب... 1398/05/02 رجوع به آگهی
اجاره مکان بوفه و کافه تریا مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی 1398/04/06 رجوع به آگهی
اجاره مکان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه 1398/04/02 رجوع به آگهی
واگذاری مشارکتی بخش پزشکی هسته ای بیمارستان 1398/04/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 22