کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8152022 مزایده فروش املاک خود در 17 ردیف با کاربری تجاری - مسکونی - پارکینگ مازاد مجتمع زرلند استان یزد، استان اصفهان 1403/04/07 1403/04/18
8150846 مزایده فروش املاک با کاربری تجاری- مسکونی-پارکینگ مازاد استان یزد، استان اصفهان 1403/04/06 1403/04/18
8044930 مزایده فروش املاک کاربری تجاری- مسکونی-پارکینگ مازاد مجتمع رزلند استان یزد، استان اصفهان 1403/03/10 رجوع به آگهی
7289424 مزایده فروش املاک استان اصفهان، استان یزد 1402/08/20 1402/08/30
7289384 مزایده فروش املاک استان اصفهان، استان یزد 1402/08/20 1402/08/20
7241105 مزایده فروش املاک با کاربری های مسکونی- تجاری- پارکینگ مازاد مجتمع استان اصفهان، استان یزد 1402/08/06 1402/08/16
7240826 مزایده فروش املاک شامل 37 مورد کاربری مسکونی- تجاری- پارکینگ مازاد استان اصفهان 1402/08/06 رجوع به آگهی
6878392 مزایده 5ردیف شامل : فروش یک دستگاه بچینگ پلانت یک متر مکعبی راه ماشین بهمراه متعلقات-دو عدد سیلو با ظرفیت 100 تن -یک عدد سیلو با ظرفیت 20 تن -یک عدد اسکرو به طول 11 متر بهمراه متعلقات یک عدد اسکرو به... استان فارس، استان اصفهان 1402/05/16 1402/05/28
6828089 مزایده 5ردیف شامل : فروش یک دستگاه بچینگ پلانت یک متر مکعبی راه ماشین بهمراه متعلقات-دو عدد سیلو با ظرفیت 100 تن -یک عدد سیلو با ظرفیت 20 تن -یک عدد اسکرو به طول 11 متر بهمراه متعلقات یک عدد اسکرو به... استان فارس، استان اصفهان 1402/05/01 1402/05/09
6827000 مزایده فروش املاک مسکونی استان اصفهان، استان یزد 1402/05/01 رجوع به آگهی
6823789 مزایده فروش یک دستگاه بچینگ پلانت یک متر مکعبی راه ماشین بهمراه متعلقات-دو عدد سیلو با ظرفیت 100 تن -یک عدد سیلو با ظرفیت 20 تن -یک عدد اسکرو به طول 11 متر بهمراه متعلقات یک عدد اسکرو به طول 7 متر بهم... استان فارس، استان اصفهان 1402/04/31 1402/05/09
6822463 مزایده فروش املاک مسکونی استان اصفهان، استان یزد 1402/04/31 رجوع به آگهی
6764332 مزایده فروش املاک مسکونی و تجاری و پارکینگ استان اصفهان 1402/04/15 1402/04/17
6760778 مزایده فروش املاک مسکونی و تجاری و پارکینگ استان اصفهان 1402/04/14 1402/04/17
6618406 مزایده فروش املاک با کاربری های مسکونی- تجاری - پارکینگ استان اصفهان، استان یزد 1402/03/13 رجوع به آگهی
6541338 مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز خود یک دستگاه بچینگ پلانت یک متر مکعبی راه ماشین به همراه متعلقات - دو عدد سیلو با ظرفیت 100 تن - یک عدد سیلو با ظرفیت 20 تن - یک عدد اسکرو به طول 11 متر به همراه متعل... استان اصفهان 1402/02/23 1402/03/01
6539954 مزایده 5 عنوان مناقصه : 1- یک دستگاه بچینگ پلانت یک متر مکعبی راه ماشین بهمراه متعلقات 2- دو عدد سیلو با ظرفیت 100 تن 3- یک عدد سیلو با ظرفی 20 تن 4- یک عدد اسکرو به طول 11 متر بهمراه متعلقات 5... استان فارس، استان اصفهان 1402/02/23 1402/03/01
6093465 مزایده فروش املاک کاربری مسکونی و تجاری استان فارس، استان اصفهان، استان یزد 1401/10/10 1401/10/10
6021600 مزایده فروش املاک کاربری مسکونی و تجاری استان فارس، استان اصفهان، استان یزد 1401/09/16 1401/09/19
5943893 مزایده رنو سفران 2000 اتومات سال 2014 رنگ سفید روغنی - هیوندای سوناتا هیبرید LF ساخت 2018 رنگ سفید صدفی متالیک استان اصفهان، استان تهران 1401/08/23 1401/09/02
صفحه 1 از 4