کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8220326 مزایده فروش انواع کالاهای اسقاط موجود شامل: کابل مسی - سیم آلومینیوم - پیچ و مهره - تجهیزات روشنایی و انشعابات - پلمپ - لوازم نقلیه - سیم مسی - کنسول و مقره - انواع کابلشو و کلمپ - انواع تجهیزات شبکه... استان تهران 1403/04/23 1403/04/31
8192390 مزایده فروش انواع خودرو سبک - نیسان بالابر 11 733 ص 51 استان تهران 1403/04/17 1403/04/20
8192387 مزایده فروش انواع خودرو سبک - نیسان بالابر-دوگانه سوز 33 146 ه 58 استان تهران 1403/04/17 1403/04/20
8191101 مزایده فروش انواع خودرو سبک - کاپرا استان تهران 1403/04/17 1403/04/20
8191099 مزایده فروش انواع خودرو سبک - وینگل استان تهران 1403/04/17 1403/04/20
8191083 مزایده فروش انواع خودرو سبک - کاپرا استان تهران 1403/04/17 1403/04/20
8191082 مزایده فروش انواع خودرو سبک - کاپرا 33 311 ق 74 استان تهران 1403/04/17 1403/04/20
8191081 مزایده فروش انواع خودرو سبک - وینگل 11 277 ص 75 استان تهران 1403/04/17 1403/04/20
8191080 مزایده فروش انواع خودرو سبک - پاترول استان تهران 1403/04/17 1403/04/20
8191079 مزایده فروش انواع خودرو سبک - وینگل استان تهران 1403/04/17 1403/04/20
8191078 مزایده فروش انواع خودرو سبک - پیکاپ استان تهران 1403/04/17 1403/04/20
8191077 مزایده فروش انواع خودرو سبک - پیکاپ استان تهران 1403/04/17 1403/04/20
8191076 مزایده فروش انواع خودرو سبک - کاپرا استان تهران 1403/04/17 1403/04/20
8191072 مزایده فروش انواع خودرو سبک استان تهران 1403/04/17 1403/04/20
8191067 مزایده فروش انواع خودرو سبک استان تهران 1403/04/17 1403/04/20
8191044 مزایده فروش انواع خودرو سبک استان تهران 1403/04/17 1403/04/20
8191022 مزایده فروش انواع خودرو سبک استان تهران 1403/04/17 1403/04/20
8191015 مزایده فروش انواع خودرو سبک استان تهران 1403/04/17 1403/04/20
8190994 مزایده فروش کاپرا 77 439 ج 66 استان تهران 1403/04/17 1403/04/20
8190993 مزایده فروش - پیکاپ 44 339ب88 استان تهران 1403/04/17 1403/04/20
صفحه 1 از 18