کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8037001 مزایده اجاره 3 بنای تاریخی و گردشگری استان خراسان جنوبی 1403/03/08 1403/03/10
8035610 مزایده اجاره 3 بنای تاریخی وگردشگری استان خراسان جنوبی 1403/03/08 1403/03/09
8034589 مزایده تجدید مزایده اجاره اماکن تاریخی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی استان خراسان جنوبی 1403/03/08 1403/03/10
8034588 مزایده تجدید مزایده اجاره اماکن تاریخی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی استان خراسان جنوبی 1403/03/08 1403/03/10
8034586 مزایده تجدید مزایده اجاره اماکن تاریخی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی استان خراسان جنوبی 1403/03/08 1403/03/10
7966834 مزایده اجاره 3 بنای تاریخی و گردشگری با کاربری صنایع دستی - گردشگری استان خراسان جنوبی 1403/02/24 1403/02/26
7963879 مزایده تجدید مزایده اجاره اماکن تاریخی و گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی استان خراسان جنوبی 1403/02/24 1403/02/26
7963876 مزایده تجدید مزایده اجاره اماکن تاریخی و گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی استان خراسان جنوبی 1403/02/24 1403/02/26
7963875 مزایده تجدید مزایده اجاره اماکن تاریخی و گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی استان خراسان جنوبی 1403/02/24 1403/02/26
7807897 مزایده اجاره اماکن تاریخی استان خراسان جنوبی 1403/01/16 رجوع به آگهی
7807878 مزایده اجاره 4 بنای تاریخی و گردشگری اداره کاربری گردشگری- صنایع دستی سفال و سرامیک- صنایع دستی استان خراسان جنوبی 1403/01/16 1403/01/21
7594156 مزایده اجاره 4 بنای تاریخی و گردشگری اداره کاربری گردشگری- صنایع دستی سفال و سرامیک- صنایع دستی استان خراسان جنوبی 1402/11/08 1402/11/18
7593001 مزایده اجاره اماکن تاریخی استان خراسان جنوبی 1402/11/08 رجوع به آگهی
7279321 مزایده فروش دو دستگاه خودروی مازاد بر نیاز پژو 405 glxi 1800 مدل 84 پژو glx 405 مدل 86 استان خراسان جنوبی 1402/08/16 1402/09/01
7278368 مزایده فروش یک دستگاه پژو405 مدل 1386 - فروش یک دستگاه پژو405 1800 مدل1384 استان خراسان جنوبی 1402/08/16 رجوع به آگهی
7153486 مزایده فروش سه دستگاه خودروی مازاد بر نیاز شامل : 1- پژو 405 glx 18001 مدل 84 2- پژو 405 GLXI مدل 86 3- کامیونت ون نیسان 2400 مدل 86 استان خراسان جنوبی 1402/07/13 1402/07/29
7044697 مزایده فروش سه دستگاه خودرو استان خراسان جنوبی 1402/06/22 1402/06/30
7044117 مزایده فروش یک دستگاه پژو405 1800 مدل1384- فروش یک دستگاه پژو405 مدل 1386- فروش یک دستگاه کامیونت ون نیسان 2400مدل1386 استان خراسان جنوبی 1402/06/22 رجوع به آگهی
6385412 مزایده اجاره 5 بنای تاریخی استان خراسان جنوبی 1401/12/22 1401/12/25
6340296 مزایده اجاره 5 بنای تاریخی استان خراسان جنوبی 1401/12/08 1401/12/13
صفحه 1 از 3