کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8204874 مزایده عمومی اجاره باشگاه اسب سواری واقع در مجموعه ورزشی شهرداری- مرحله سوم استان خوزستان 1403/04/19 1403/04/23
8195930 مزایده اجاره باشگاه اسب سواری استان خوزستان 1403/04/18 1403/04/23
8099775 مزایده واگذاری اجاره باشگاه اسب سواری استان تهران 1403/03/24 1403/04/02
8099532 مزایده پارکینگ خودروهای سنگین جنب بازار روز استان خوزستان 1403/03/24 1403/03/23
8094996 مزایده پارکینگ خودروهای سنگین جنب بازار روز استان خوزستان 1403/03/23 1403/03/23
8072138 مزایده عمومی اجاره پارکینگ شهرداری- مرحله دوم استان خوزستان 1403/03/19 1403/03/23
8072127 مزایده اجاره باشگاه اسب سواری استان خوزستان 1403/03/19 1403/03/23
8066965 مزایده واگذاری اجاره باشگاه اسب سواری استان تهران 1403/03/17 رجوع به آگهی
8066964 مزایده اجاره پارکینگ خودروهای سنگین جنب بازار روز استان خوزستان 1403/03/17 رجوع به آگهی
8005453 مزایده اجاره پارکینگ شهرداری استان تهران 1403/02/31 1403/02/31
8005405 مزایده اجاره باشگاه اسب سواری استان خوزستان 1403/02/31 1403/02/31
7968843 مزایده اجاره پارکینگ شهرداری استان خوزستان 1403/02/25 1403/02/31
7968842 مزایده عمومی اجاره باشگاه اسب سواری واقع در مجموعه ورزشی شهرداری چمران استان خوزستان 1403/02/25 1403/02/31
7965237 مزایده اجاره باشگاه اسب سواری استان خوزستان 1403/02/24 1403/02/31
7965236 مزایده اجاره پارکینگ شهرداری استان تهران 1403/02/24 1403/02/31
7950453 مزایده اجاره 9 باب مغازه واقع در بازارچه و 2 باب مغازه واقع در ورودی بازار روز استان خوزستان 1403/02/20 1403/02/20
7950354 مزایده اجاره 9 باب مغازه واقع در بازارچه 330 واحدی و 2 باب مغازه واقع در ورودی بازار روز شهرداری استان خوزستان 1403/02/20 1403/02/20
7922315 مزایده اجاره 9 باب مغازه استان خوزستان 1403/02/16 رجوع به آگهی
7921154 مزایده اجاره سه باب مغازه استان تهران 1403/02/16 1403/02/20
7916348 مزایده اجاره مغازه استان تهران 1403/02/13 1403/02/20
صفحه 1 از 10