مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش میزان 15/74 سهم مشاع از 750 سهم ششدانگ پلاک ثبتی باقیمانده 302 فرعی مجزا شده از شماره 2 اصلی وا... 1398/05/30 رجوع به آگهی
فروش میزان 15/74 سهم مشاع از 750 سهم ششدانگ پلاک ثبتی باقیمانده 302 فرعی مجزا شده از شماره 2 اصلی 1398/05/28 رجوع به آگهی
مزایده سهم مشاع پلاک ثبتی باقیمانده 302 فرعی مجزا شده از شماره 2 اصلی 1398/05/22 1398/05/22
فروش 6 واحد آپارتمان 1398/01/21 1398/02/11
فروش آپارتمان 1398/01/19 1398/01/20
فروش آپارتمان 1398/01/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش منازل مسکونی 1397/12/27 1398/02/11
فروش اسکلت موتور اسانسور با لوازم متعلقه مستعمل و ترانس اتوماتیک و اسکلت دستگاه فتوکپی قدیمی مستهلک... 1397/10/02 1397/10/10
اسکلت موتور اسانسور با لوازم متعلقه مستعمل/ اسقاط و ترانس اتوماتیک 6 کیلو وات فارتیک فرسوده مستهلک ش... 1397/10/01 1397/10/10
فروش اقلام 1397/09/29 1397/10/10
صفحه 1 از 9