مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده بهره برداری استیجاری پارکینگ 1399/06/17 رجوع به آگهی
واگذاری استیجاری 3 باب مغازه 1399/06/17 رجوع به آگهی
واگذاری استیجاری ورودی میدان میوه و تره بار 1399/05/29 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری تجاری 1399/05/11 رجوع به آگهی
واگذاری استیجاری ورودیهای میدان میوه و تره بار 1399/05/11 رجوع به آگهی
حفاظت- نگهداری - تفکیک پسماند محل دفن زباله 1399/05/11 رجوع به آگهی
واگذاری : زمین تجاری ـ زمین تجاری، مسکونی 1399/04/28 رجوع به آگهی
زمین کاربری مسکونی عرصه یکصد و سی و یک و نیم مترمربع 1399/04/28 1399/05/06
بهره برداری استیجاری پارکینگ 1399/04/28 رجوع به آگهی
واگذاری استیجاری ورودی های میدان میوه و تره بار 1399/04/28 1399/05/07
صفحه 1 از 8