کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7870764 مزایده فروش 29 قلم اقلام فرسوده استان تهران 1403/02/02 رجوع به آگهی
6876861 مزایده فروش 40 کیلوگرم قلع ضایعاتی استان تهران 1402/05/16 رجوع به آگهی
6315715 مزایده فروش قلع ضایعاتی استان تهران 1401/12/02 رجوع به آگهی
6161609 مزایده فروش 40 کیلوگرم قلع ضایعاتی استان تهران 1401/10/29 رجوع به آگهی
6100510 مزایده فروش 40 کیلو گرم قلع ضایعاتی استان تهران 1401/10/11 رجوع به آگهی
5924776 مزایده فروش 160 کیلوگرم سرب ضایعاتی استان تهران 1401/08/17 رجوع به آگهی
5922509 مزایده فروش 80 کیلو گرم براده برنج ضایعاتی استان تهران 1401/08/16 رجوع به آگهی
5919754 مزایده فروش 85 کیلوگرم براده مس ضایعاتی استان تهران 1401/08/15 رجوع به آگهی
3660909 مزایده فروش 15000 لیتر روغن کارکرده آغشته به پساب و لجن موجود در کارخانجات تعمیر لکوموتیو استان یزد 1399/12/02 رجوع به آگهی
3362769 مزایده فروش 15000 لیتر روغن کارکرده آغشته به پساب و لجن موجود در کارخانجات استان یزد 1399/08/18 1399/08/20
2925459 مزایده فروش 15000 لیتر روغن کارکرده لکوموتیو آغشته به پساب استان یزد 1399/04/12 رجوع به آگهی
2727061 مزایده فروش 10000 لیتر روغن کارکرده لکوموتیو استان تهران 1399/01/18 رجوع به آگهی
725683 مزایده فروش 100.00 لیتر روغن کارکرده لکوموتیو استان یزد 1393/11/27 1393/12/03
712222 مزایده فروش 3 قلم قطعات فرسوده استان یزد 1393/10/28 1393/11/07
711746 مزایده فروش 3 قلم قطعات فرسوده استان یزد 1393/10/27 1393/11/07
683923 مزایده فروش دستگاه تراش چرخ فرسوده لکوموتیو استان تهران 1393/08/17 1393/08/27
674053 مزایده فروش 3000 عدد بشکه سالم 208 لیتری استان یزد 1393/07/19 1393/07/28
668820 مزایده فروش 7000 عدد بشکه سالم 208 لیتری استان یزد 1393/07/05 1393/07/14
668801 مزایده فروش 300.000 لیتر روغن کارکرده لکوموتیو استان یزد 1393/07/05 1393/07/14
656894 مزایده فروش 3000 عدد بشکه سالم 208 لیتری استان یزد 1393/06/04 1393/06/16
صفحه 1 از 4