مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 15000 لیتر روغن کارکرده لکوموتیو آغشته به پساب 1399/04/12 رجوع به آگهی
فروش 10000 لیتر روغن کارکرده لکوموتیو 1399/01/18 رجوع به آگهی
فروش 100.00 لیتر روغن کارکرده لکوموتیو 1393/11/27 1393/12/03
فروش 3 قلم قطعات فرسوده 1393/10/28 1393/11/07
فروش 3 قلم قطعات فرسوده 1393/10/27 1393/11/07
فروش دستگاه تراش چرخ فرسوده لکوموتیو 1393/08/17 1393/08/27
فروش 3000 عدد بشکه سالم 208 لیتری 1393/07/19 1393/07/28
فروش 7000 عدد بشکه سالم 208 لیتری 1393/07/05 1393/07/14
فروش 300.000 لیتر روغن کارکرده لکوموتیو 1393/07/05 1393/07/14
فروش 3000 عدد بشکه سالم 208 لیتری 1393/06/04 1393/06/16
صفحه 1 از 6