کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7669005 مزایده فروش امتیاز یک حلقه چاه آب استان خراسان رضوی 1402/11/25 رجوع به آگهی
7668139 مزایده فروش امتیاز یک حلقه چاه آب استان خراسان رضوی 1402/11/25 رجوع به آگهی
6462392 مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس ایکانیا (مارال 4212 ) مدل 1391 استان خراسان رضوی 1402/01/30 رجوع به آگهی
6458610 مزایده فروش اتوبوس اسکانیا (مارال) 4212 رنگ سفید روغنی و آبی کاربنی مدل 1391 استان خراسان رضوی 1402/01/29 رجوع به آگهی
6225532 مزایده فروش اتوبوس اسکانیا (مارال) رنگ سفید روغنی و آبی کاربنی دو رنگ استان خراسان رضوی 1401/11/09 رجوع به آگهی
6197414 مزایده فروش اتوبوس اسکانیا (مارال) رنگ سفید روغنی و آبی کاربنی دو رنگ استان خراسان رضوی 1401/11/04 رجوع به آگهی
5866588 مزایده واگذاری (اجاره) یک باب منزل مسکونی استان خراسان رضوی 1401/08/05 رجوع به آگهی
5664951 مزایده اجاره یک باب مغازه به متراژ 25 متر مربع استان خراسان رضوی 1401/06/16 رجوع به آگهی
5664950 مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی در دو طبقه هر کدام به مساحت 79 مترمربع استان خراسان رضوی 1401/06/16 رجوع به آگهی
4600954 مزایده واگذاری یک باب مغازه تجاری استان خراسان رضوی 1400/09/16 رجوع به آگهی
4592357 مزایده فروش تعداد سه دستگاه خودرو استان خراسان رضوی 1400/09/13 رجوع به آگهی
4568485 مزایده فروش 3 دستگاه خودرو - خودرو ال نود رنگ سفید مدل 90 - خودرو وانت زامیاد (نیسان) مدل 90 - مینی بوس هیوندای کروز مدل 90 استان خراسان رضوی 1400/09/11 رجوع به آگهی
4564440 مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت دوکابین مزدا استان خراسان رضوی 1400/09/10 رجوع به آگهی
4564181 مزایده فروش 3 دستگاه خودرو استان خراسان رضوی 1400/09/10 رجوع به آگهی
4341384 مزایده واگذاری یک باب منزل مسکونی استان خراسان رضوی 1400/06/31 رجوع به آگهی
4341381 مزایده واگذاری یک باب منزل مسکونی استان خراسان رضوی 1400/06/31 رجوع به آگهی
4338070 مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت دو کابین مزدا استان خراسان رضوی 1400/06/30 رجوع به آگهی
4215566 مزایده واگذاری یک باب مغازه تجاری استان خراسان رضوی 1400/05/23 رجوع به آگهی
3897440 مزایده فروش اموال مازاد استان خراسان رضوی 1400/03/02 رجوع به آگهی
3591709 مزایده یک دستگاه اتوبوس اسکانیا 44 نفره مدل مارال 4212 به رنگ آبی کاربنی سفید روغنی مدل 1391 استان خراسان رضوی 1399/11/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3