مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری دو قطعه زمین ملکی 1398/04/04 1398/04/13
فروش یک واحد آپارتمان 1398/04/02 1398/04/11
واگذاری دو قطعه زمین ملکی 1398/04/02 1398/04/11
واگذاری یک باب سالن 1398/04/02 1398/04/11
واگذاری 13 قطعه زمین از تفکیکی پلاک ثبتی 11/498/6071 و قسمتی از 15 اصلی 1398/03/30 1398/04/06
واگذاری دو قطعه زمین ملکی 1398/03/27 1398/04/13
فروش یک واحد آپارتمان در طبقه اول واحد شماره 3 1398/03/26 1398/04/11
واگذاری دو قطعه زمین ملکی 1398/03/26 1398/04/11
واگذاری یک باب سالن 1398/03/26 1398/04/11
واگذاری 13 قطعه زمین از تفکیکی پلاک ثبتی 11/498/6071 و قسمتی از 15 اصلی 1398/03/23 1398/04/06
صفحه 1 از 35