کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8218466 مزایده فروش 30 دستگاه اتوبوس فرسوده و غیر قابل بازسازی سازمان حمل و نقل بار و مسافر استان اصفهان 1403/04/23 1403/05/03
8216803 مزایده فروش یک باب ساختمان استان اصفهان 1403/04/23 1403/04/24
8207172 مزایده فروش 30 دستگاه اتوبوس فرسوده و غیر قابل بازسازی استان اصفهان 1403/04/20 1403/05/03
8199243 مزایده واگذاری 5 مکان ، جهت نصب سازه تبلیغاتی استان اصفهان 1403/04/18 1403/04/19
8195406 مزایده واگذاری ساختمان آزمایشگاه کشت بافت سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری استان اصفهان 1403/04/17 1403/04/19
8192558 مزایده واگذاری 5 مکان ، جهت نصب سازه تبلیغاتی استان اصفهان 1403/04/17 1403/04/19
8191104 مزایده اجاره خانه فرهنگ تمدن استان اصفهان 1403/04/17 1403/04/20
8191103 مزایده اجاره سالن ورزشی (غیر توپی ) خانه اردیبهشت استان اصفهان 1403/04/17 1403/04/23
8187025 مزایده فروش یکباب ساختمان در سه طبقه (مشتمل بر زیر زمین ، همکف و اول) واقع در خیابان امیریه ساختمان بانک شهر استان اصفهان 1403/04/16 1403/04/24
8183339 مزایده فروش یک باب ساختمان استان اصفهان 1403/04/14 1403/04/24
8156521 مزایده اجاره مجموعه ورزشی مهربانو جنب پارک مدنی استان اصفهان 1403/04/09 1403/04/12
8156519 مزایده اجاره مجتمع فرهنگی شهر واقع در طبقه تحتانی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان استان اصفهان 1403/04/09 1403/04/12
8155289 مزایده اجاره چمن مصنوعی بوستان ملل استان اصفهان 1403/04/09 1403/04/12
8155286 مزایده اجاره چمن مصنوعی پارک مدنی استان اصفهان 1403/04/09 1403/04/12
8155284 مزایده اجاره کافی شاپ استخر مروارید استان اصفهان 1403/04/09 1403/04/12
8155282 مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی پارک لاله استان اصفهان 1403/04/09 1403/04/12
8155280 مزایده اجاره خانه فرهنگ معرفت استان اصفهان 1403/04/09 1403/04/12
8155279 مزایده اجاره حمام سنتی واقع در استخر مروارید استان اصفهان 1403/04/09 1403/04/12
8141102 مزایده فروش یک قطعه زمین استان اصفهان 1403/04/04 1403/04/06
8129620 مزایده اجاره قطعه زمینی به مساحت 440 متر مربع در بوستان ملت واقع در بلوار سپیده کاشانی استان اصفهان 1403/04/02 1403/04/06
صفحه 1 از 62