کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6938032 مزایده واگذاری غرفه فروش موبایل و لوازم جانبی استان فارس 1402/05/31 رجوع به آگهی
2408078 مزایده واگذاری محل مشروحه ذیل به مدت یک سال (12 ماه) به اشخاص واجد شرایط به صورت استیجاری : 1- یکباب اتاق (آلاچیق شیشه ای) جهت راه اندازی آرایشگاه مردانه استان فارس 1398/09/04 رجوع به آگهی
2252617 مزایده واگذاری انجام کارواش نانو (بدون آب) جهت خودروهای دانشجویان و کارکنان سایت استان فارس 1398/06/31 رجوع به آگهی
2160782 مزایده واگذاری استیجاری قسمتی از محل سلف سرویس دانشگاه جهت توزیع غذای مورد نیاز دانشجویان و کارکنان دانشگاه به صورت بیرون بر استان فارس 1398/05/24 رجوع به آگهی
2160779 مزایده غرفه تکثیر و زیراکس دانشکده استان فارس 1398/05/24 رجوع به آگهی
2160777 مزایده اجاره غرفه تکثیر و زیراکس استان فارس 1398/05/24 رجوع به آگهی
2153238 مزایده واگذاری محل های غرفه زیراکس ـ محل توزیع غذا به صورت بیرون بر ـ پارکینگ های خودروهای دانشجویان ـ بوفه مواد غذایی بصورت استیجاری استان فارس 1398/05/19 رجوع به آگهی
1527116 مزایده اجاره غرفه فروش وسایل، تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشکی جهت دانشجویان دانشکده دندانپزشکی استان فارس 1397/06/20 رجوع به آگهی
1527112 مزایده غرفه تکثیر و زیراکس دانشکده استان فارس 1397/06/20 رجوع به آگهی
1513242 مزایده واگذاری استیجاری قسمتی از محل سلف سرویس دانشگاه جهت توزیع غذای مورد نیاز دانشجویان و کارکنان دانشگاه استان فارس 1397/06/07 رجوع به آگهی
1513241 مزایده اجاره محل پارکینگ خودروهای دانشجویان استان فارس 1397/06/07 رجوع به آگهی
1513240 مزایده غرفه تکثیر و زیراکس دانشکده مهندسی استان فارس 1397/06/07 رجوع به آگهی
1513239 مزایده اجاره غرفه تکثیر و زیراکس استان فارس 1397/06/07 رجوع به آگهی
1463966 مزایده اجاره غرفه فروش وسایل، تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشکی استان فارس 1397/04/24 رجوع به آگهی
1462018 مزایده واگذاری غرفه زیراکس دانشکده و محل توزیع غذا به صورت بیرون و پارکینگ های خودروهای دانشجویان و بوفه مواد غذایی و ... استان فارس 1397/04/23 رجوع به آگهی
1214273 مزایده فروش تعداد 2 دستگاه از خودروهای سواری مازاد برنیاز استان فارس 1396/07/16 رجوع به آگهی
1209962 مزایده اجاره غرفه تکثیر و زیراکس دانشکده استان فارس 1396/07/05 رجوع به آگهی
1205710 مزایده بوفه مواد غذایی ، غرفه زیراکس، غرفه فروش لوازم و تجهیزات دندانپزشکی و ... استان فارس 1396/06/27 رجوع به آگهی
1205209 مزایده واگذاری بوفه مواد غذایی، غرفه زیراکس، غرفه فروش لوازم و تجهیزات دندانپزشکی و ... استان فارس 1396/06/27 رجوع به آگهی
1204534 مزایده واگذاری، قسمتی از محل سلف سرویس دانشگاه جهت توزیع غذا به صورت بیرون بر و به صورت استجاری استان فارس 1396/06/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3