مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه جاروب مکانیزه 1399/06/25 1399/07/01
فروش یک باب ساختمان شرکت خدماتی شهرک صنعتی 1399/06/25 1399/07/01
واگذاری محل دپو شهرک به منظور جمع آوری، حمل و تخلیه زباله و نخاله ها و تسطیح محوطه دپو شهرک 1399/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری محل دپو زباله شهرک 1398/02/02 رجوع به آگهی
ضایعات فلزی و غیر فلزی (اموال مستعمل) 1397/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 6 باب کیوسک (مواد غذایی) 1397/07/26 1397/08/07
واگذاری باسکول دیجیتالی شهرک 1397/06/20 1397/07/03
واگذاری باسکول دیجیتال 1397/04/24 رجوع به آگهی
واگذاری باسکول دیجیتالی شهرک 1397/04/06 1397/04/12
واگذاری باسکول دیجیتالی 1397/03/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3