مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش دام 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه تراکتور جاندیر، تیپ 3140، شش سیلندر، مدل 1361 سبز رنگ 1401/02/17 1401/02/27
مزایده فروش دام 1401/01/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه تراکتور 1401/01/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش ذرت علوفه ای پخته شده 1400/12/16 1400/12/25
مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سوزوکی گرند ویتارا مدل 91 سفید رنگ 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش ذرت علوفه ای پخته شده 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده حدود مقدار هفتاد تن انواع آهن آلات ضایعاتی 1400/11/27 1400/12/09
مزایده فروش تعدادی گاو غیر آبستن کشتارگاهی، تعدادی گاو آبستن داشتی، تعدادی تلیسه غیر آبستن کشتارگاهی 1400/11/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد گاو غیر آبستن کشتارگاهی، تعدادی گاو آبستن، تعدادی تلیسه آبستن داشتی، تعدادی تلسیه غیر آبستن کشتارگاهی ، تعدادی گوساله نر قطع شیر و تعدادی گوساله نر شیرخوار 1400/10/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام (تعدادی گاو غیر آبستن کشتارگاهی، تعدادی تلیسه آبستن داشتی، تعدادی تلیسه غیر آبستن کشتارگاهی، تعدادی گوساله نر قطع شیر و تعدادی گوساله نر شیر خوار ) 1400/09/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام ـ تعدادی گاو غیر آبستن کشتارگاهی، تعدادی تلیسه آبستن داشتی، تعدادی تلیسه غیر آبستن کشتارگاهی، تعدادی گوساله نر قطع شیر 1400/08/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی گاو غیر آبستن کشتارگاهی، تعدادی تلیسه آبستن داشتی، تعدادی تلیسه غیر آبستن کشتارگاهی، تعدادی گوساله نر قطع شیر 1400/07/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام 1400/07/28 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی گاو غیرآببستن کشتارگاهی 1400/06/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام 1400/06/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9