مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره بوفه 1398/10/04 رجوع به آگهی
ضایعات آلومینیوم 1398/10/02 رجوع به آگهی
ضایعات (آهن) 1398/10/02 رجوع به آگهی
فروش ضایعات (آلومینیوم) 1398/08/14 رجوع به آگهی
فروش ضایعات 1398/06/27 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از اقلام اداری غیر قابل استفاده و اسقاطی 1397/11/10 1397/11/14
تعدادی از اقلام اداری غیر قابل استفاده (مستهلک) 1397/11/09 رجوع به آگهی
بوفه فروش مواد غذایی 1397/07/10 رجوع به آگهی
فروش مواد غذایی در بیمارستان 1397/05/10 رجوع به آگهی
فروش کارتونهای ضایعاتی مرکز آموزشی درمانی 1397/03/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3