مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده حق امتیاز ارائه خدمات حمل و جابجایی و بارگیری و تخلیه کالاهای نمایشگاهی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حق امتیاز ارائه خدمات حمل وجابجایی و بارگیری و تخلیه کالاهای نمایشگاهی 1401/02/12 1401/02/14
مزایده واگذاری راهبری پارکینگ های نمایشگاه بین المللی 1401/02/10 1401/02/11
مزایده واگذاری حق امتیاز ارائه خدمات حمل وجابجایی و بارگیری و تخلیه کالاهای نمایشگاهی 1401/01/29 1401/02/04
مزایده خدمات مزایده نظارت بر عملیات تاسیسات الکتریکال در داخل کلیه غرفه های نمایشگاهی اعم از خود ساز 1401/01/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری منافع پارکینگهای شرکت 1400/09/30 1400/10/06
مزایده واگذاری منافع پارکینگ های شرکت 1400/09/28 1400/10/06
مزایده بهره برداری از منافع سالن جهت برگزاری نمایشگاه دائمی 1400/09/28 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از منافع سالن ۱۲ و ۱۳ شرکت 1400/09/22 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از منافع سالن 12- 13 جهت برگزاری نمایشگاه دائمی 1400/09/21 1400/10/08
مزایده بهره برداری از منافع سالن ۱۲ و ۱۳ شرکت 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از منافع سالن 1400/09/07 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از منافع سالن 12- 13 جهت برگزاری نمایشگاه 1400/08/30 1400/09/13
مزایده واگذاری بهره برداری از منافع سالن 2 1400/08/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از منافع سالن 12 و 13 1400/08/29 1400/09/03
مزایده بهره برداری از منافع واگذاری فضاهای فیزیکی عرصه و اعیانی مربوط به فضاهای اداری و چاپخانه 1400/08/28 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از منافع سالن 2 شرکت به منظور انجام امور مربوط به رسانه، ساخت فیلم و مسابقه 1400/08/27 1400/09/03
مزایده واگذاری بهره برداری از منافع سالن 12 و 13 1400/08/27 1400/09/03
مزایده بهره برداری از منافع ساختمان لجستیک 1400/08/26 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از منافع انبار معروف به نقاش خانه بین سالن 10-11 1400/08/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18