مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حق امتیاز ارائه خدمات حمل و جابجایی و بارگیری و تخلیه کالاهای نمایشگاهی 1399/06/23 رجوع به آگهی
بهره برداری از منافع تابلوها، بیلبوردها، تلویزیون شهری، رادیو، تابلوهای جاده اختصاصی و حق استفاده از... 1399/06/23 رجوع به آگهی
بهره برداری از منافع پارکینگ ها 1399/06/23 رجوع به آگهی
بهره برداری از سالن 1A نمایشگاه 1399/05/16 رجوع به آگهی
بهره برداری از سالن 1399/05/15 رجوع به آگهی
بهره برداری از منافع غرفه شماره هشت سالن انبار پیش ساخته به متراژ ۲۵/۱۹ مترمربع براساس جزئیات و... 1399/05/12 رجوع به آگهی
بهره برداری از منابع غرفه شماره دو سالن انبار پیش ساخته به همراه دفتر به شماره یک به متراژ 76.25 1399/05/09 رجوع به آگهی
بهره برداری از منافع غرفه 1399/05/09 رجوع به آگهی
بهره برداری از منافع غرفه شماره شش انبار پیش ساخته نمایشگاه 1399/05/09 رجوع به آگهی
بهره برداری از منافع غرفه 1399/05/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 24