کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7906666 مزایده سوله ورزشی - زمین جنب سوله ورزشی با کاربری کافه گلخانه - اداری و تجاری استان تهران 1403/02/11 1403/02/25
7760635 مزایده ضایعات و اقلام مستعمل و غرف 33 تاکسی سرویس 16-8 و 9 استان تهران 1402/12/17 1402/12/26
7732458 مزایده واگذاری غرف با کاربری های تاکسی سرویس هتل و آزاد استان تهران 1402/12/09 1402/12/15
7702516 مزایده واگذاری 7 ردیف مناقصه و مزایده شامل: مناقصه نوبت اول سرویس ایاب و ذهاب کارکنان - مزایده نوبت اول رستوران سرسبز با کاربری کافه و رستوران - مزایده نوبت اول زمین جنب سوله ورزشی با کاربری کافه گلخ... استان تهران 1402/12/03 1402/12/13
7670962 مزایده غرف 32-31 - 17 و 18-8-9 با کاربری آزاد استان تهران 1402/11/26 1402/12/05
7640868 مزایده واگذاری غرفه شامل 3 مورد با کاربری آزاد ترجیحا واجد شرایط هتل - امور اداری و دفتری استان تهران 1402/11/17 1402/11/28
7375683 مزایده 8 ردیف مزایده شامل : 1- غرفه شماره 14و 15 با کاربری رستوران 2- رستوران سر سبز 3- رستوران کزبار 4- مذاکره احتمالی غرفه شماره- 4- مذاکره احتمالی غرفه شماره 13 با کاربری آزاد استان تهران 1402/09/06 1402/09/13
7310050 مزایده غرفه 13-12-26-30-54 با کاربری آزاد و انبار استان تهران 1402/08/25 1402/09/02
7275442 مزایده واگذاری دو ردیف غرفه شامل:- غرفه شماره 57 (رستوران سابق با متراژ 120 متر) با کاربری امور اداری و دفتری - غرفه شماره 54 با کاربری انباری استان تهران 1402/08/15 1402/08/23
7211052 مزایده غرفه 57 و 36 : با کاربری ازاد ترجیحا واجد شرایط هتل - رستوران خاتون سابق با متراژ 150 متر با کاربری امور اداری و دفتری استان تهران 1402/07/27 1402/08/04
7158208 مزایده غرفه و آهن آلات استان تهران 1402/07/15 رجوع به آگهی
7156765 مزایده دو ردیف مزایده عمومی شامل: غرفه 57 و آهن آلات هتل استان تهران 1402/07/15 1402/07/24
7154244 مزایده 2 ردیف مزایده شامل : 1- فروش آهن آلات شامل انواع میلگرد با وزن تقریبی 281,000 کیلوگرم، ورق 12 و 25 میل اکسین با وزن تقریبی 45,000 کیلوگرم ناودانی 18 و 26 اروپایی با وزن تقریبی 69000 کیلوگرم 2... استان تهران 1402/07/13 1402/07/24
7072885 مزایده دوعنوان مزایده شامل غرفه شماره 6 و 7با کاربری امور اداری و دفتری-غرفه شماره 54 انبار واقع در پارکینگ استان تهران 1402/07/03 1402/07/09
7067676 مزایده 2 ردیف مزایده شامل : 1- غرفه شماره 6و7 با کاربری امور اداری و دفتری 2- مذاکره احتمالی غرفه شماره 54 ( انبار واقع در ارکینگ ) استان تهران 1402/07/01 1402/07/09
6906450 مزایده 6 ردیف تابلو تبلیغاتی و غرفه با کاربری آزاد ترجیحا واحد شرایط هتل - کاربری آرایشگاه مردنه استان تهران 1402/05/23 1402/05/30
6904687 مزایده واگذاری 6 ردیف تابلو تبلیغاتی -غرفه با کاربری آزاد ترجیحا واحد شرایط هتل - کاربری آرایشگاه مردنه استان تهران 1402/05/23 1402/05/30
6867701 مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی- غرفه استان تهران 1402/05/14 1402/05/21
6598378 مزایده اجاره فضای غرفه استان تهران 1402/03/07 1402/03/20
6567315 مزایده مذاکره احتمالی اجاره فضای کلوپ ورزشی هتل استان تهران 1402/02/31 1402/03/06
صفحه 1 از 12