مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
الف) انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی، آماده سازی، تجهیز و استخراج و فروش حدود 13 میلیون تن ذخیره ز... 1398/01/27 1398/02/18
فروش سنگ آهن دانه بندی و ترمه متوسط عیار و کم عیار دپو شده 1398/01/18 رجوع به آگهی
واگذاری انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی، آماده سازی، تجهیز و استخراج و فروش حدود 13 میلیون تن ذخیر... 1398/01/17 1398/01/21
فروش 239 هزار تن سنگ آهن کلوخه معدن آنومالی iia با عیار میانگین 52% به صورت خشک - فروش 370 هزار تن س... 1397/12/27 رجوع به آگهی
فروش 609 هزار تن سنگ آهن کلوخه معدن آنومالی IIA (بصورت خشک) در 2 پارت جداگانه 1397/12/26 رجوع به آگهی
فروش سنگ آهن دانه بندی و ترمه متوسط عیار و کم عیار دپو شده در محدوده معدن 1397/12/25 رجوع به آگهی
فروش جمعأ 3 هزار تن ماده معدنی باریت 1397/12/25 رجوع به آگهی
فروش جمعأ 3 هزار تن ماده معدنی باریت 1397/12/21 رجوع به آگهی
فروش 609 هزار تن (در 2 پارت جداگانه) سنگ آهن کلوخه معدن آنومالی IIA (بصورت خشک) 1397/12/16 رجوع به آگهی
فروش 10 هزارتن کلوخه باریت معدن 1397/12/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 54