کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6561731 مزایده فروش سنگ آهک دانه بندی تولیدی مجتمع سنگ آهک پیربکران استان تهران 1402/02/30 1402/03/10
6555109 مزایده فروش سنگ آهک دانه بندی استان اصفهان 1402/02/27 رجوع به آگهی
6548671 مزایده فروش سنگ آهک دانه بندی تولیدی مجتمع سنگ آهک پیربکران در 3 پارتی جداگانه استان تهران 1402/02/25 1402/03/10
6485889 مزایده فروش 20 هزار تن کنسانتره آهن تولیدی مجتمع استان تهران 1402/02/09 1402/02/13
6480635 مزایده فروش 20 هزار تن کنسانتره اهن تولیدی مجتمع فسفات اسفوردی استان تهران 1402/02/06 1402/02/13
6479903 مزایده فروش 20 هزار تن کنسانتره آهن تولیدی مجتمع فسفات اسفوردی استان تهران، استان یزد 1402/02/06 رجوع به آگهی
6473966 مزایده فروش 20 هزار تن کنسانتره آهن تولیدی مجتمع فسفات استان تهران 1402/02/05 1402/02/13
6408878 مزایده فروش بو همایت تولیدی مرکز تحقیقات استان تهران 1402/01/14 1402/01/16
6408654 مزایده فروش 20 هزار تن کنسانتره آهن استان تهران 1402/01/14 1401/12/24
6397864 مزایده فروش 20 هزار تن کنسانتره آهن تولیدی مجتمع فسفات اسفوردی استان یزد 1401/12/27 رجوع به آگهی
6397187 مزایده فروش 20 تن بوهمایت تولیدی مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی استان تهران 1401/12/27 رجوع به آگهی
6395830 مزایده فروش 20 هزار تن کنسانتره آهن تولیدی مجتمع فسفات اسفوردی استان تهران 1401/12/25 1401/12/24
6392185 مزایده فروش 20 هزار تن کنسانتره آهن تولیدی مجتمع فسفات اسفوردی استان تهران 1401/12/24 1401/12/24
6392133 مزایده فروش 20 هزار تن کنسانتره آهن تولیدی مجتمع فسفات اسفوردی استان تهران 1401/12/24 1402/01/16
6327350 مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودروی سواری پژو GLXI 405 دوگانه سوز استان تهران 1401/12/06 1401/12/10
6326708 مزایده فروش 20 هزار تن کنسانتره آهن تولیدی مجتمع فسفات اسفوردی استان تهران 1401/12/06 1401/12/10
6321019 مزایده فروش 1دستگاه خودروی سواری پژو 405 دوگانه سوز استان تهران 1401/12/03 رجوع به آگهی
6314816 مزایده فروش 20 هزار تن کنسانتره آهن تولیدی استان یزد 1401/12/02 رجوع به آگهی
6308722 مزایده فروش 20 هزار تن کنسانتره آهن تولیدی مجتمع فسفات اسفوردی استان تهران 1401/12/01 رجوع به آگهی
6308704 مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودروی سواری پژو GLXI 405 دوگانه سوز استان تهران 1401/12/01 1401/12/10
صفحه 1 از 54