کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8099134 مزایده محصولات سر درختی خود شامل : گلابی - شلیل - آلو - بادام - گردو استان زنجان 1403/03/24 1403/04/02
8061459 مزایده فروش تعدادی ماده گاو آبستن غیر اقتصادی، ماده گاو غیر آبستن کشتارگاهی گوساله نر شیر خوار و قطع شیر و تلیسه غیر باردار و فری مارتین استان زنجان 1403/03/16 رجوع به آگهی
7684841 مزایده یک دستگاه فیدر ثابت 40 متر مکعبی خود استان زنجان 1402/11/30 رجوع به آگهی
7684818 مزایده فروش تعدادی ماده گاو غیر آبستن کشتارگاهی گوساله نر شیر خوار و قطع شیر) ، تلیسه غیر باردار و فری مارتین استان زنجان 1402/11/30 رجوع به آگهی
7598299 مزایده فروش فیدر ثابت 40 متر مکعبی استان زنجان 1402/11/09 رجوع به آگهی
7597414 مزایده فروش دو دستگاه تانکر شیر مستهلک استان زنجان 1402/11/09 رجوع به آگهی
7597364 مزایده فروش دام تعدادی ماده گاو غیر آبستن کشتارگاهی گوساله نر شیر خوار و قطع شیر)، تلیسه غیر باردار و فری مارتین استان زنجان 1402/11/09 رجوع به آگهی
7486989 مزایده فروش دو دستگاه تراکتور و دو دستگاه تانکر شیر مستهلک خود استان زنجان 1402/10/10 رجوع به آگهی
7404851 مزایده فروش تعدادی گاو آبستن داشتی ماده گاو غیر آبستن کشتارگاهی گوساله نر شیر خوار و قطع شیر)، تلیسه غیر باردار و فری مارتین و تلیسه باردار استان زنجان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7274601 مزایده تجهیزات مستهلک و یک دستگاه خودروی تویوتا استان زنجان 1402/08/15 رجوع به آگهی
6877533 مزایده تعدادی ماده گاو غیر آبستن کشتارگاهی و گوساله نر (شیرخوار) استان زنجان 1402/05/16 1402/05/29
6831992 مزایده محصول سردرختی زیتون باغات استان زنجان 1402/05/02 رجوع به آگهی
6549106 مزایده فروش محصول گیلاس استان زنجان 1402/02/25 1402/03/06
6448588 مزایده مقدار حدود 200 تا 300 تن سرشاخه چوب گردو استان زنجان 1402/01/27 رجوع به آگهی
6393238 مزایده فروش سرشاخه (چوب) گردو استان زنجان 1401/12/24 رجوع به آگهی
6319147 مزایده فروش تعدادی ماده گاو غیر آبستن کشتارگاهی، گاو آبستن داشتی، گوساله نر (شیر خوار و قطع شیر)، تلیسه غیر باردار و فری مارتین و تلیسه باردار خود استان زنجان 1401/12/03 رجوع به آگهی
6211081 مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات مستهلک استان زنجان 1401/11/05 1401/10/17
6086741 مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات مستهلک استان زنجان 1401/10/07 1401/10/19
5978984 مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی، ماشین آلات و تجهیزات مستهلک استان زنجان 1401/09/03 رجوع به آگهی
5896990 مزایده فروش یک دستگاه خودرو تویوتا لندکروز VX مدل 1991 استان زنجان 1401/08/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12