مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش دام تعدادی گاو ماده غیر آبستن کشتارگاهی، گاو آبستن داشتی، تلیسه آبستن، تلیسه غیر آبستن و گوساله... 1399/06/03 رجوع به آگهی
فروش تعدادی گاو ماده غیر آبستن کشتارگاهی، گاو آبستن داشتی، تلیسه آبستن و گوساله نر شیرخوار و قطع شیر 1399/05/11 رجوع به آگهی
فروش تعدادی گاو ماده غیر آبستن کشتارگاهی، گاو آبستن داشتی، تلیسه آبستن و گوساله نر شیرخوار و قطع شیر 1399/05/07 رجوع به آگهی
فروش محصول سردرختی زیتون سال 1399 1399/04/26 رجوع به آگهی
فروش محصولات سردرختی باغات 1399/04/03 رجوع به آگهی
فروش تعدادی گاو ماده غیر آبستن کشتارگاهی، گاو آبستن داشتی، تلیسه آبستن و گوساله نر شیرخوار و قطع شیر 1399/04/03 رجوع به آگهی
فروش محصول گیلاس به صورت سردرختی در سطح 7 هکتار 1399/03/20 رجوع به آگهی
فروش تعدادی گاو ماده غیر آبستن کشتارگاهی، گاو آبستن داشتی، تلیسه آبستن و گوساله نر شیرخوار و قطع شیر 1399/03/06 رجوع به آگهی
فروش تعدادی گاو ماده غیر آبستن کشتارگاهی، تلیسه غیر آبستن و گوساله نر ( شیرخوار و قطع شیر ) 1399/02/04 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه لینیر 1399/01/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18