کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8161385 مزایده 5 ردیف مزایده شامل : فروش یک دستگاه خودرو سواری نیسان رونیز - فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو جی ال ایکس 405 استان البرز 1403/04/10 1403/04/19
8158530 مزایده 5 ردیف مزایده شامل : فروش یک دستگاه خودرو سواری نیسان رونیز - فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو جی ال ایکس 405 استان البرز 1403/04/09 1403/04/19
8119610 مزایده تجدید مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری نیسان رونیز - فروش یک دستگاه خودرو سواری نیسان رونیز استان البرز 1403/03/30 1403/04/07
8119609 مزایده تجدید مزایده فروش یک دستگاه خودرو ﺳﻮاری ﭘﮋو ﺟﯽ ال اﯾﮑﺲ 405 - فروش یک دستگاه خودرو ﺳﻮاری ﭘﮋو ﺟﯽ ال اﯾﮑﺲ 405 استان البرز 1403/03/30 1403/04/07
8119608 مزایده تجدیدفروش یک دستگاه خودرو ﺳﻮاری ﭘﮋو ﺟﯽ ال اﯾﮑﺲ 405 - فروش یک دستگاه خودرو ﺳﻮاری ﭘﮋو ﺟﯽ ال اﯾﮑﺲ 405 مشمول کمیسیون ماده 2 استان البرز 1403/03/30 1403/04/07
8119606 مزایده تجدید مزایده فروش یک دستگاه خودرو ﺳﻮاری ﭘﮋو ﺟﯽ ال اﯾﮑﺲ 405 - فروش یک دستگاه خودرو ﺳﻮاری ﭘﮋو ﺟﯽ ال اﯾﮑﺲ 405 استان البرز 1403/03/30 1403/04/07
8119604 مزایده تجدید مزایده فروش یک دستگاه خودرو ﺳﻮاری ﭘﮋو ﺟﯽ ال اﯾﮑﺲ 405 - فروش یک دستگاه خودرو ﺳﻮاری ﭘﮋو ﺟﯽ ال اﯾﮑﺲ 405 استان البرز 1403/03/30 1403/04/07
7894782 مزایده بهره برداری و نگهداری از 4 دستگاه تابلو تبلیغاتی استان البرز 1403/02/08 1403/02/09
7886561 مزایده بهره برداری و نگهداری از 4 دستگاه تابلو تبلیغاتی استان البرز 1403/02/05 1403/02/09
7880134 مزایده فروش اموال مستعمل ضایعاتی شامل مصنوعات فلزی آهنی (قفسه فلزی، توری، بشکه، تابلو، بخاری نفتی، درب، لوله، ورق آهن، گاردریل و تیغه برفروبی مصرف شده و موارد مشابه) و لاستیکهای فرسوده کارکرده مربوط... استان البرز 1403/02/04 1403/02/06
7876143 مزایده 4 ردیف مزایده شامل : 1- فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو جی ال ایکس 405 2- فروش یک دستگاه خودرو سواری نیسان رونیز 3- فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو جی ال ایکس 405 استان البرز 1403/02/03 1403/02/03
7874907 مزایده فروش اموال مستعمل ضایعاتی شامل مصنوعات فلزی آهنی (قفسه فلزی، توری، بشکه، تابلو، بخاری نفتی، درب، لوله، ورق آهن، گاردریل و تیغه برفروبی مصرف شده و موارد مشابه) و لاستیکهای فرسوده کارکرده مربوط... استان البرز 1403/02/03 1403/02/06
7870704 مزایده اجاره بهره برداری و نگهداری از4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی استان البرز 1403/02/02 رجوع به آگهی
7870402 مزایده فروش شامل 4 مورد 3 دستگاه خودرو سواری پژو جل ال ایکس 405 -یک دستگاه خودرو سواری نیسان رونیز استان البرز 1403/02/02 1403/02/03
7863797 مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری پژو جی ال ایکس 405 استان البرز 1403/02/01 1403/02/02
7862076 مزایده فروش اموال مستعمل ضایعاتی شامل مصنوعات فلزی آهنی،قفسه فلزی،،توری،بشکه،تابلو،بخاری نفتی،درب،لوله،ورق آهن،گاردریل و تیغه برفروبی مصرف شده و موارد مشابه و لاستیکهای فرسوده کارکرده مربوط به وسائط ن... استان البرز 1403/01/30 رجوع به آگهی
7859479 مزایده فروش شامل 2 مورد خودرو سواری پژو جی ال ایکس 405 استان البرز 1403/01/29 رجوع به آگهی
7837124 مزایده فروش یک دستگاه خودرو ﺳﻮاری ﭘﮋو ﺟﯽ ال اﯾﮑﺲ 405 استان البرز 1403/01/27 رجوع به آگهی
7837120 مزایده فروش یک دستگاه خودرو ﺳﻮاری ﭘﮋو ﺟﯽ ال اﯾﮑﺲ 405 استان البرز 1403/01/27 رجوع به آگهی
7837119 مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری نیسان رونیز استان البرز 1403/01/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9