مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده بهره برداری و نگهداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی 1400/10/27 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری و نگهداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری و نگهداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی بر روی فضای پیشانی عرشه 2 دستگاه پل و 2 دستگاه تاب 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده ساخت، نصب، نگهداری و بهره برداری از ۱۱ دستگاه تابلوی تبلیغاتی 1400/08/30 رجوع به آگهی
مزایده ساخت، نصب، نگهداری و بهره برداری از ۱۱ دستگاه تابلوی تبلیغاتی 1400/08/29 رجوع به آگهی
مزایده ساخت -نصب نگهداری و بهره برداری از 11 دستگاه تابلوی تبلیغاتی 1400/08/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری، نگهداری و بهره برداری از تابلوی تبلیغاتی 1400/06/07 1400/06/09
مزایده واگذاری، نگهداری و بهره برداری از تابلوی تبلیغاتی 1400/06/06 1400/06/09
مزایده واگذاری، نگهداری و بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی 1400/06/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پنجاه دستگاه تابلوی تبلیغاتی 1400/06/02 1400/06/21
مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از 50 دستگاه تابلوی تبلیغاتی 1400/03/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال مستعمل ضایعاتی شامل مصنوعات آهنی و لاستیکهای فرسوده سبک و سنگین 1399/10/27 1399/10/29
مزایده فروش اموال مستعمل ضایعاتی شامل مصنوعات آهنی و لاستیکهای فرسوده سبک و سنگین 1399/10/24 1399/10/29
مزایده فروش اموال مستعمل ضایعاتی شامل مصنوعات آهنی و لاستیکهای فرسوده سبک و سنگین 1399/10/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال مستعمل ضایعاتی شامل مصنوعات آهنی و لاستیکهای فرسوده سبک و سنگین 1399/10/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از دو دستگاه تابلوی تبلیغاتی 1399/09/23 1399/09/27
مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از دو دستگاه تابلوی تبلیغاتی 1399/09/22 1399/09/27
مزایده واگذاری، نگهداری و بهره برداری از دو دستگاه تابلوی تبلیغاتی 1399/09/19 1399/09/30
مزایده واگذاری 2 تابلوی تبلیغاتی 1399/09/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری، نگهداری و بهره برداری از چهار دستگاه تابلوی تبلیغاتی 1399/08/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6