کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7788661 مزایده فروش یک دستگاه خودرو آزرا مدل 2008 استان همدان 1402/12/27 رجوع به آگهی
7618111 مزایده فروش پسماندهای ناشی از تصفیه قلیاشوئی لجنهای خشک و صنعتی ETP استان همدان 1402/11/14 1402/11/23
7615976 مزایده فروش پسماندهای ناشی از تصفیه قلیاشوئی لجن های خشک و صنعتی نیروگاه استان همدان 1402/11/14 رجوع به آگهی
7540649 مزایده فروش پسماندهای ناشی از تصفیه قلیاشوئی لجن های خشک و صنعتی استان همدان 1402/10/24 رجوع به آگهی
7478136 مزایده فروش یک دستگاه خودرو آزرا مدل 2008 استان همدان 1402/10/06 رجوع به آگهی
7429513 مزایده فروش یک دستگاه آزرا مدل 2008 استان همدان 1402/09/21 رجوع به آگهی
7428756 مزایده فروش یک دستگاه خودرو آزرا مدل 2008 استان همدان 1402/09/21 1402/09/28
5866548 مزایده فروش یک دستگاه سانتافه مدل 2010 استان همدان، استان تهران 1401/08/05 رجوع به آگهی
5848177 مزایده فروش یک دستگاه سانتافه مدل 2010 استان همدان، استان تهران 1401/08/03 رجوع به آگهی
5846657 مزایده فروش یک دستگاه سانتافه مدل 2010 استان همدان 1401/08/02 رجوع به آگهی
5815149 مزایده فروش ضایعات استان همدان 1401/07/28 رجوع به آگهی
5608081 مزایده فروش اقلام ضایعاتی استان همدان 1401/05/31 رجوع به آگهی
5607962 مزایده فروش اقلام ضایعاتی استان همدان 1401/05/31 رجوع به آگهی
5605851 مزایده فروش اقلام ضایعاتی استان همدان 1401/05/30 رجوع به آگهی
5308211 مزایده فروش اقلام ضایعاتی نیروگاه استان همدان 1401/03/17 رجوع به آگهی
5280925 مزایده فروش اقلام ضایعاتی استان همدان 1401/03/11 رجوع به آگهی
5280905 مزایده فروش اقلام ضایعاتی استان همدان 1401/03/11 1401/03/28
4980527 مزایده فروش اقلام ضایعاتی استان همدان 1400/12/14 رجوع به آگهی
4945428 مزایده فروش پسماندهای حاصل از شستشوی بویلر(کوره) ETP استان همدان 1400/12/11 رجوع به آگهی
4891178 مزایده فروش پسماندهای حاصل از شستشوی بویلر(کوره) ETP استان همدان 1400/11/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5