مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش 40 تن آجر نسوز ضایعاتی 1401/02/20 1401/02/26
مزایده فروش آجرهای نسوز ضایعاتی برگشت از کوره خود را به مقدار تقریبی 40 تن 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار تقریبی 40 تن 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش آجرهای نسوز ضایعاتی برگشت از کوره خود را به مقدار تقریبی 40 تن 1401/02/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش آجر نسوز ضایعاتی 1401/01/30 1401/02/07
مزایده فروش آجرهای نسوز ضایعاتی برگشت از کوره خود را به مقدار تقریبی 40 تن (چهل تن) 1401/01/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش آجرهای نسوز ضایعاتی برگشت از کوره خود را به مقدار تقریبی 40 تن 1401/01/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش 40 تن آجر نسوز ضایعاتی 1401/01/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش آجرهای نسوز ضایعاتی 1400/08/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش آجر نسوز ضایعاتی 1400/08/21 1400/08/27
مزایده فروش اقلام راکد و مازاد برقی سالم 1400/08/04 1400/08/20
مزایده اقلام مازاد، راکد و ضایعاتی 1400/08/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام مازاد، راکد و ضایعاتی 1400/08/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش آجر نسوز ضایعاتی 1400/04/18 1400/04/16
مزایده فروش آجرهای نسوز ضایعاتی برگشت از کوره خود را به مقدار تقریبی ۲۰۰ تن (دویست تن) 1400/04/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش آجرهای نسوز ضایعات برگشت از کوره 1400/04/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه سواری 1400/02/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش آجرهای ضایعاتی برگشت از کوره 1399/11/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش آجرهای ضایعاتی برگشت از کوره خود را به مقدار تقریبی ۱۵۰ تن 1399/09/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام مازاد، ضایعاتی و مستعمل 1399/05/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5