مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اقلام مازاد، ضایعاتی و مستعمل 1399/05/16 رجوع به آگهی
فروش اقلام مازاد ، ضایعاتی و مستعمل ( طبق لیست پیوست) خود 1399/02/13 رجوع به آگهی
مزایده یک دستگاه خودروی ون 1398/11/27 رجوع به آگهی
یک دستگاه خودروی ون وانا ( با ظرفیت 14 نفر مدل 1397) 1398/11/21 رجوع به آگهی
یک دستگاه خودروی ون وانا ( با ظرفیت 14 نفر مدل 1397) 1398/09/04 رجوع به آگهی
اقلام مازاد ، ضایعاتی و مستعمل 1398/07/07 رجوع به آگهی
مزایده اقلام مازاد ، ضایعاتی و مستعمل 1398/06/17 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین و یک باب ساختمان با سند شش دانگ عرصه و اعیان خود 1398/02/18 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین و یک باب ساختمان با سند شش دانگ عرصه و اعیان 1398/02/16 رجوع به آگهی
فروش اقلام مازاد، ضایعاتی و مستعمل 1397/11/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8