مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره مکان های پارک در پارکینگهای تحت نظارت خود را جهت بهره برداری 1400/09/28 رجوع به آگهی
مزایده انعقاد عقد اجاره مکان های پارک در پارکینگ تحت نظارت خود جهت بهره برداری 1400/09/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه ها و اماکن خود - قهوه اسپرسو - آهنگری و جوشکاری 1400/01/31 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 5 واحد پارکینگ به مدت یک سال شمسی 1398/05/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره پارکینگ 1398/02/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره پارکینگ ها 1397/11/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ ها 1396/11/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ ها 1396/10/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ ها 1396/10/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره پارکینگ ها 1396/09/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره پارکینگ ها به شرکتهای خدماتی با موضوع تامین نیروی انسانی یا پارکینگ داری یا کارت پارک یا شرکتهای خدمات عمومی 1396/08/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره پارکینگ ها به صورت تکی به شرکتهای خدماتی با موضوع تامین نیروی انسانی یا پارکینگ داری یا کارت پارک یا شرکتهای خدمات عمومی 1396/08/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره پارکینگ ها به صورت تکی ـ موضوع تامین نیروی انسانی یا پارکینگ داری یا کارت پارک یا شرکتهای خدمات عمومی 1396/07/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره پارکینگها 1396/05/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ 1396/03/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ 1396/03/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل پارکینگ های نوروزی 1395/12/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره محل پارکینگ 1395/12/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره محل پارکینگ 1395/12/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل پارکینگ نوروزی 1395/11/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10