مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک قطعه زمین تجاری به ابعاد 6/5 * 6 به متراژ 39 مترمربع 1399/04/28 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین تجاری به ابعاد 6/5 * 6 به متراژ 39 مترمربع 1399/04/21 رجوع به آگهی
اجاره زمین موجود کارخانه آسفالت به همراه سه تانکر قیر و چاه آب و امتیاز برق و اعیان موجود جهت نگهبان... 1399/03/06 رجوع به آگهی
اجاره زمین موجود کارخانه آسفالت به همراه سه تانکر قیر و چاه آب و امتیاز برق و اعیان موجود جهت نگهبان... 1399/02/30 رجوع به آگهی
اجاره زمین موجود کارخانه آسفالت به همراه سه تانکر قیر و چاه آب و امتیاز برق و اعیان موجود جهت نگهبان... 1399/02/13 رجوع به آگهی
اجاره زمین موجود کارخانه آسفالت به همراه سه تانکر قیر و چاه آب و امتیاز برق و اعیان موجود جهت نگهبا... 1399/02/06 رجوع به آگهی
فروش ماشین الات کارخانه تولید آسفالت گرم 1398/08/22 رجوع به آگهی
اجاره تاسیسات سنگ شکن شهرداری 1398/08/16 رجوع به آگهی
اجاره تاسیسات سنگ شکن شهرداری 1398/08/09 رجوع به آگهی
اجاره تاسیسات سنگ شکن 1398/06/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10