مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش یک واحد آپارتمان 1400/06/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک واحد آپارتمان 1400/05/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک واحد آپارتمان 1400/05/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک واحد آپارتمان 1400/04/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک واحد آپارتمان مساحت اعیانی 75/64 مترمربع مساحت پارکینگ 12/50 مترمربع 1400/01/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک واحد آپارتمان دو خوابه با مشاعات، پارکینگ و ملحقات و سایر مشاعات مشترکات 1399/12/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن موجود و باسکول 1399/12/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک واحد آپارتمان 1399/12/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن موجود و باسکول 1399/12/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تاسیسات سنگ شکن و باسکول شهرداری 1399/11/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تاسیسات سنگ شکن و باسکول 1399/11/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری به ابعاد 6/5 * 6 به متراژ 39 مترمربع 1399/04/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری به ابعاد 6/5 * 6 به متراژ 39 مترمربع 1399/04/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین موجود کارخانه آسفالت به همراه سه تانکر قیر و چاه آب و امتیاز برق و اعیان موجود جهت نگهبانی و پرسنل 1399/03/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین موجود کارخانه آسفالت به همراه سه تانکر قیر و چاه آب و امتیاز برق و اعیان موجود جهت نگهبانی و پرسنل 1399/02/30 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین موجود کارخانه آسفالت به همراه سه تانکر قیر و چاه آب و امتیاز برق و اعیان موجود جهت نگهبانی و پرسنل واقع در جاده 1399/02/13 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین موجود کارخانه آسفالت به همراه سه تانکر قیر و چاه آب و امتیاز برق و اعیان موجود جهت نگهبانی و پرسنل 1399/02/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش ماشین الات کارخانه تولید آسفالت گرم 1398/08/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن شهرداری 1398/08/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن شهرداری 1398/08/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6