کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8136230 مزایده فروش تعداد 2 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان تهران 1403/04/03 1403/04/16
8109679 مزایده فروش تعداد 2 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان تهران 1403/03/27 1403/04/16
7541984 مزایده فروش تعداد 2 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان تهران 1402/10/24 1402/11/07
7477522 مزایده فروش 3 قطعه زمین استان تهران 1402/10/06 1402/10/18
7452650 مزایده فروش زمین استان تهران 1402/09/29 1402/10/18
7185784 مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن موجود و باسکول استان فارس 1402/07/19 رجوع به آگهی
7158264 مزایده واگذاری اجاره تاسیسات سنگ شکن موجود و باسکول استان فارس 1402/07/15 رجوع به آگهی
6753635 مزایده اجاره زمین موجود کارخانه آسفالت به همراه سه تانکر قیر و چاه آب و امتیاز برق و اعیان موجود جهت نگهبانی و پرسنل استان فارس 1402/04/12 رجوع به آگهی
5531844 مزایده اجاره زمین موجود کارخانه آسفالت به همراه سه تانکر قیر و چاه آب استان فارس 1401/05/09 رجوع به آگهی
5458642 مزایده اجاره زمین موجود کارخانه آسفالت به همراه سه تانکر قیر و چاه آب و امتیاز برق و اعیان موجود جهت نگهبانی و پرسنل استان فارس 1401/04/18 رجوع به آگهی
5428480 مزایده اجاره زمین موجود کارخانه آسفالت به همراه سه تانکر قیر و چاه آب و امتیاز برق و اعیان موجود جهت نگهبانی و پرسنل استان فارس 1401/04/11 رجوع به آگهی
5364153 مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن موجود و باسکول شهرداری استان فارس 1401/03/26 رجوع به آگهی
5360999 مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن موجود و باسکول استان فارس 1401/03/25 رجوع به آگهی
5355325 مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن موجود و باسکول شهرداری استان فارس 1401/03/24 رجوع به آگهی
5313370 مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن و باسکول استان فارس 1401/03/18 رجوع به آگهی
4247605 مزایده فروش یک واحد آپارتمان استان فارس 1400/06/09 رجوع به آگهی
4212989 مزایده فروش یک واحد آپارتمان استان فارس 1400/05/21 رجوع به آگهی
4158445 مزایده فروش یک واحد آپارتمان استان فارس 1400/05/03 رجوع به آگهی
4144336 مزایده فروش یک واحد آپارتمان استان فارس 1400/04/26 رجوع به آگهی
3803872 مزایده فروش یک واحد آپارتمان مساحت اعیانی 75/64 مترمربع مساحت پارکینگ 12/50 مترمربع استان فارس 1400/01/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6