مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک قطعه زمین تجاری, عادی به متراژ 92 مترمربع 1399/05/29 رجوع به آگهی
واگذاری هفت واحدتجاری 1399/05/06 رجوع به آگهی
زمین مسکونی با پلاک ثبتی 1/9683/12174 به متراژ 247 مترمربع 1399/04/18 رجوع به آگهی
واگذاری سه واحد تجاری اداری 1399/04/09 رجوع به آگهی
چهار تن تیر آهن مستعمل و بیست تن انواع ورق فولادی مستعمل و پانصد کیلوگرم آهن آلات ضایعاتی و بیست و پ... 1399/03/21 رجوع به آگهی
واگذاری کارخانه تولید بتن با ظرفیت فعلی 40 مترمکعب 1399/03/08 رجوع به آگهی
-چهار تن تیرآهن مستعمل -بیست تن انواع ورق فولادی مستعمل -پانصد کیلوگرم آهن آلات ضایعاتی -بیست و پ... 1399/02/17 رجوع به آگهی
واگذاری کارخانه تولید بتن با ظرفیت فعلی 40 مترمکعب 1399/02/15 رجوع به آگهی
واگذاری کارخانه تولید بتن با ظرفیت فعلی 40 مترمکعب بصورت اجاره ماهانه 1398/12/20 رجوع به آگهی
زمین تجاری شماره 38 به متراژ 72 مترمربع -زمین تجاری شماره 39 به متراژ 72 مترمربع -زمین تجاری شماره... 1398/11/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5