کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7521852 مزایده واگذاری طرح ارتقا، توسعه، بهره بردای و نگهداری تاسیسات فاضلاب شهر بوشهر را در ازای تخصیص بخشی از پساب تصفیه شده آن مطابق استانداردهای زیست محیطی لازم به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دو... استان بوشهر 1402/10/18 1402/10/24
7044725 مزایده فروش اموال منقول اسقاطی استان بوشهر 1402/06/22 1402/07/04
7037079 مزایده فروش اموال منقول اسقاطی استان بوشهر 1402/06/20 1402/07/04
7036060 مزایده : فروش اموال منقول اسقاطی استان بوشهر 1402/06/20 رجوع به آگهی
6640800 مزایده فروش 16 فقره از املاک مازاد شامل: - به مساحت 2.326 مترمربع - به مساحت 600 مترمربع - به مساحت 400 مترمربع و.. استان بوشهر 1402/03/20 1402/03/24
6640608 مزایده فروش 16 فقره از املاک مازاد شامل: - به مساحت 2.326 مترمربع - به مساحت 600 مترمربع - به مساحت 400 مترمربع - به مساحت 3.000 مترمربع - و ... استان بوشهر 1402/03/20 1402/03/24
6638116 مزایده فروش 16 فقره از املاک مازاد استان بوشهر 1402/03/20 1402/03/24
6633512 مزایده 14 ردیف زمین ساختمان اداری - زمین تاسیسات و تجهیزات شهری و... استان بوشهر 1402/03/18 رجوع به آگهی
6631140 مزایده فروش 16 فقره از املاک مازاد استان بوشهر 1402/03/17 1402/03/24
6581869 مزایده فروش 40 لیتر بر ثانیه پساب به همراه اجاره 100 هکتار از زمین تصفیه خانه فاضلاب استان بوشهر 1402/03/03 1402/03/27
6577391 مزایده فروش 40 لیتر بر ثانیه پساب به همراه اجاره 100 شرکت آب و فاضلاب هکتار استان بوشهر 1402/03/02 1402/03/27
6574750 مزایده فروش 40 لیتر بر ثانیه پساب به همراه اجاره 100 شرکت آب و فاضلاب هکتار استان بوشهر 1402/03/01 1402/03/27
6438947 مزایده فروش 22 فقره از املاک مازاد زمین تاسیسات مساحت 2.326 مترمربع - مساحت 600 مترمربع و.. استان بوشهر 1402/01/22 1402/01/30
6428342 مزایده زمین کاربری اداری و تاسیسات و تجهیزات شهری استان بوشهر 1402/01/20 رجوع به آگهی
6425210 مزایده فروش 22 فقره از املاک مازاد زمین تاسیسات استان بوشهر 1402/01/20 1402/01/30
6337273 مزایده فروش یک باب منزل مسکونی استان بوشهر 1401/12/08 1401/12/11
6331833 مزایده فروش یک باب منزل مسکونی استان بوشهر 1401/12/07 1401/12/11
6328554 مزایده ویلایی / نوع کاربری : مسکونی استان بوشهر 1401/12/06 رجوع به آگهی
6265514 مزایده فروش یک باب منزل مسکونی استان بوشهر 1401/11/20 1401/11/27
6259620 مزایده فروش یک باب منزل مسکونی استان بوشهر 1401/11/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10