مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده جمع آوری مکانیزه نخاله های ساختمان های سطح شهر 1400/12/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری جمع آوری مکانیزه نخاله ساختمان ها 1400/12/26 1401/01/07
مزایده واگذاری جمع آوری مکانیزه نخاله ساختمان های سطح شهر 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده جمع آوری مکانیزه نخاله های ساختمان های سطح شهر 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه 1400/09/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مغازه 1400/09/10 1400/09/13
مزایده اجاره بخشی از عرصه پایانه مسافربری - اجاره بخشی از زمین پارکینگ - مغازه 1400/08/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مغازه 1400/08/17 1400/08/22
مزایده - زمین - کاربری تجاری مسکونی- عرصه ۲۱۰ - 1400/07/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش چهار قطعه زمین - کاربری تجاری مسکونی با مساحتهای ۲۲۵- و ۲۱۰ مترمربع 1400/07/26 1400/08/01
مزایده واگذاری بخشی از زمین پارکینگ - مغازه و بخشی از زمین 1400/06/04 1400/06/07
مزایده اجاره 3 مورد از اماکن 1400/06/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بخشی از زمین پارکینگ، ، مغازه و کشتارگاه دام 1400/05/16 رجوع به آگهی
مزایده بخشی از زمین پارکینگ، مغازه، کشتارگاه دام 1400/05/14 رجوع به آگهی
مزایده اجاره کشتارگاه دام -اجاره مغازه 1400/05/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش چهار قطعه زمین 1400/05/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری مسکونی عرصه 210 مترمربع 1400/05/10 1400/05/30
مزایده فروش چهار قطعه زمین با کاربری مسکونی - تجاری 1400/05/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حدود ۱۳۰ مترمربع از پارک- حدود ۱۶۰ مترمربع از ترمینال - حدود ۳۱۰ مترمربع از پارک و مغازه ها 1400/04/31 1400/04/28
مزایده اجاره 6 مکان 1400/04/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7