کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7838942 مزایده فروش تعداد 4 پلاک مسکونی استان اصفهان 1403/01/27 رجوع به آگهی
7820051 مزایده فروش تعداد 4 پلاک مسکونی استان اصفهان 1403/01/20 رجوع به آگهی
7810613 مزایده تعدادی زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/01/18 رجوع به آگهی
7725188 مزایده فروش تعداد 4 پلاک مسکونی استان اصفهان 1402/12/08 رجوع به آگهی
7692103 مزایده فروش تعداد 4 پلاک مسکونی استان اصفهان 1402/12/01 رجوع به آگهی
7684024 مزایده زمین کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/11/30 رجوع به آگهی
7579154 مزایده فروش یک دستگاه پرس زباله مستعمل استان اصفهان 1402/11/03 1402/11/03
7552961 مزایده فروش یک دستگاه پرس زباله مستعمل استان اصفهان 1402/10/26 1402/11/03
7545203 مزایده یک دستگاه پرس زباله مستعمل50%استهلاک سالم و آماده بکار ظرفیت 6 متر مکعب قابل نصب بر روی کامیونهای 8 تن استان اصفهان 1402/10/25 رجوع به آگهی
7283083 مزایده فروش تعداد 2 پلاک مسکونی استان اصفهان 1402/08/17 رجوع به آگهی
7259752 مزایده فروش تعداد 2 پلاک مسکونی استان اصفهان 1402/08/10 رجوع به آگهی
7250285 مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 190 مترمربع - زمین مسکونی مساحت عرصه ساحت عرصه : 187.75 مترمربع استان اصفهان 1402/08/08 رجوع به آگهی
7115811 مزایده فروش تعداد 2 پلاک مسکونی استان اصفهان 1402/07/10 1402/07/05
7090290 مزایده فروش تعداد 2 پلاک مسکونی استان اصفهان 1402/07/05 1402/07/05
7073869 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان اصفهان 1402/07/03 رجوع به آگهی
6933553 مزایده فروش تعداد 2 پلاک مسکونی استان اصفهان 1402/05/30 رجوع به آگهی
6908969 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان اصفهان 1402/05/24 رجوع به آگهی
6906511 مزایده فروش تعداد 2 پلاک مسکونی استان اصفهان 1402/05/23 رجوع به آگهی
6896414 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : مسکونی استان اصفهان 1402/05/21 رجوع به آگهی
6556228 مزایده اجاره پارکینگ جنوب شهر استان چهارمحال و بختیاری 1402/02/27 1402/02/30
صفحه 1 از 5